Slide background
Slide background
Slide background

CaPabiLiTy (156)

Кариерни пътища към младежката трудова мобилност

Каква е целта?

Насърчаване на хоризонталната интеграция и сътрудничеството за ТГС между университети, институции и бизнеси, за да предлагат съвместни инициативи за заетост и Съвместна образователна схема (JES) за младежката заетост и да допринася за интегрирането на пазара на труда на ЦБ чрез насърчаване на тези инициативи като цяло. област.

Какъв е бюджетът?

584,872.97 евро, от които497,141.99 ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Университет по селскостопанска наука и ветеринарна медицина - Букурещ Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Русенски университет „Ангел Кънчев” - филиал на Силистра (България)

Бенефициент 3 (Б3): Камарата за търговия, индустрия и земеделие - Кълъраш CCIA (Румъния)

Бенефициент 4 (Б4): АСОЦИАЦИЯ ACCES - Кълъраш (Румъния)

Бенефициент 5 (Б5): БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТР INNOBRIDGE (INNOBRIDGE BIC) (България)

Кога?

Начална дата: 04.05.2017

Крайна дата: 03.11.2018

Продължителност: 18 месеца

Къде?

Букурещ, Кълъраш, област Булфаст Илфов, окръг Калараси, Румъния

Силистра, Русе, област Силистра, област Русе, България

Как?

  • Насърчаване на интеграцията и сътрудничеството между заинтересованите страни - 5 срещи на Работна група за сътрудничество;
  • Съвместна база данни с изчерпателна информация за активиране на мобилността на работната сила - / Ръководство за заетост и мобилност „Готино да бъдеш мобилен“;
  • Предоставяне на изчерпателна и официална информация за кариерните пътеки и мобилността на работната сила;
  • Осигуряване на съвместна образователна схема „Кариерни пътища към младежката трудова мобилност“ Програма 1 - съвместен стаж;
  • Осигуряване на съвместна образователна схема „Пътеки за кариера към трудовата мобилност на младежта“: Програма 2 - езикови компетенции;
  • Осигуряване на съвместна схема „За младежката трудова мобилност“: Програма 3 - Обучение по предприемачество;
  • Предоставяне на информация за съвместни инициативи за заетост - организиране и разработване на панаири за работа;
  • Реклама и информация - 2 конференции; папки, тениски, ролки; брошури „Ръководство за заетост и мобилност -„ Готино е да бъдеш мобилен “; шапки; плакати; брошури; лаптопи.

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

8 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион;

- 874 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;

- 2236 участници в съвместни схеми за образование и обучение в подкрепа на младежката заетост, образователните възможности и трансграничното висше и професионално образование

Резултати на програмата: население, което има достъп до съвместни инициативи за заетост - 5910 души за достъп до съвместни инициативи за заетост.

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Партньорите по проекта постигнаха следните резултати:

 5 срещи на Работна група за сътрудничество и Споразумение, подписано между бенефициентите по проекта

 1 Съвместна база данни с изчерпателна информация за активиране на мобилността на работната сила - / Ръководство за заетост и мобилност „Готино да бъдеш мобилен“;

 Бенефициентите разработиха съвместна образователна схема, която предлага трансгранична мобилност на работната сила, позволяваща мерки: съвместни стажове, специализирани езикови обучения с езикови практики, съвместни обучения по предприемачество и лидерство

 Предоставяне на информация за съвместни инициативи по заетостта - 3 панаири за работа бяха организирани през периода на изпълнение в Калараси и Русе;

 В Русе и Калараси бяха организирани 2 пресконференции;

Разработено е едно приложение за мобилен телефон „Capability access“ и то е достъпно на android.

Подробна информация за проекта можете да намерите на уебсайта на разработения проект (https://capability-acces.eu/en/).

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.