Slide background
Slide background
Slide background

DanubEco (ROBG-164)

Дунавски екотуризъм

Каква е целта?

Да се подпомогне развитието на административния капацитет на публичната администрация за постигането на социалните и екологични цели на обществената политика чрез развитие на екотуризма в трансграничния регион

Какъв е бюджетът?

735,766.45 евро, от които625,401.46 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Асоциация „Достъп за всички“(Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Министерство на Икономиката, Енергетиката и Бизнес средата (Румъния)

Бенефициент (Б3):Министерство на Туризма(България)

Бенефициент (Б4):Агенция за развитие на човешките ресурси(България)

Кога?

Начална дата: 23.08.2017

Крайна дата: 22.08.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Констанца, Румъния

Русе, България

Как?

 • Управление на проекта;
 • 6 съвместни трансгранични обучителни сесии за критерии и сертифициране на устойчив туризъм;
 • 6 съвместни трансгранични обучителни сесии за управление на дестинации за устойчив туризъм;
 • 4 съвместни трансгранични обучителни сесии за използване на наръчници за екотуризъм с цел подпомагане на частните туристически оператори да разработят и предложат на пазара тяхната оферта;
 • 6 съвместни трансгранични обучителни сесии за развитието на устойчива туристическа инфраструктура;
 • 4 съвместни трансгранични обучителни сесии относно Дунавска обсерватория за устойчив туризъм към Световната организация по туризъм и система с индикатори за устойчив туризъм;
 • 2 опознавателни пътувания на новообучените дунавски офицери в трансграничния регион;
 • Проучване относно идентифицирането на правните бариери за развитието на основни туристически инфраструктури в трансграничната зона Румъния - България: зелени пътища, кейове, инфраструктура за наблюдение и др.
 • Уеб портал Зелен туризъм по Долен Дунав“;
 • Проучване относнотрансграничната система за статистика на устойчивиятуризъм в подкрепа на Дунавските обсерватории за устойчив туризъм;
 • Разработване на 10 трансгранични Дунавски продукта за устойчив туризъм;
 • Създаване неофициално на „Партньорство за защита на природния ландшафт“ и трансграничен конкурс за ландшафт;
 • 2 пресконференции за представяне на резултатите от проекта;
 • Създаване на мрежа за трансгранични експерти по екотуризъм - Асоциация;
 • Опознавателни пътувания на журналисти, работещи в сферата на туризма, в трансграничната зона (2)
 • Конференция за екотуризма в трансграничния регион Румъния-България
 • Информиране и публичност

Резултати (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 3 подкрепени трансгранични механизми за повишаване на капацитета за сътрудничество

Резултати от програмата:

          - Увеличаване на нивото на координация на публичните институции в допустимите за финансиране области

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

- Организирани са 26 обучения в сферата на туризма. Постигната е целевата група, представена от 283 румънски и български участници.

- Две опзнавателни пътувания за журналисти, работещи в сферата на туризма, в трансграничната зона бяха организирани от Б4 през периода 04-06.10.2018 г. (17 участници) и през периода 14-16.10.2018 г. (25 участници).

- Изготвено беше проучване относно идентифицирането на правните бариери за развитието на основни туристически инфраструктури в трансграничната зона Румъния – България, което е достъпно на уеб платформата.

- Изготвено беше проучване относно трансграничната система за статистика на устойчивия туризъм в подкрепа на Дунавските обсерватории за устойчив туризъм, което е достъпно на уеб платформата.

- 10 туристически продукта бяха разработени и са достъпни на уеб платформата.

- Уеб портал за зелен туризъм на Долен Дунав, който предоставя също и информация за проекта, на www.danube-ecotourism.com.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.