Slide background
Slide background
Slide background

UCLM (ROBG-131)

Обединение за общпазарна труда: интегриран подход за мобилността на работната сила в рамките на трансграничния регион междуРумъния и България

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да се осигури транспортна безопасност чрез подобряване на транспортната водна инфраструктура на река Дунав между Гюргево и Русе.

Какъв е бюджетът?

524,957.17 евро, от които 446,213.59 eвроEФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 284.710 евро за Фондация EMMA и 129.199 евро за Европейски информационен център

Кой?

Водещ партньор: Фондация EMMA (Румъния)

Партньор:Европейски информационен център (България)

Кога?

Дата на започване: 03.03.2017

Дата на приключване:02.06.2018

Продължителност: 15 месеца

Къде?

Гюргево, Телеорман в Румъния

Велико Търново, Русе в България

Как?                                                      

  • Разработване на ТГС съвместна мрежа от LPAs, фирми за набиране на персонал и професионални училища
  • Професионално обучение за младите хора в двата региона
  • Информационна кампания за насърчаване на възможностите за заетост в цялата област за трансгранично сътрудничество
  • онлайн платформа за работа относно трансгранично сътрудничество за икономическите връзки между заинтересованите страни
  • Създаване на съвместни методи и общи инструменти

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 12 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион; 1030 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;2000 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подпомагане на заетостта на младите хора,образователни възможности и по-професионално образование през границите;

Резултати на програмата: 234,607 души от общините Гюргево, Телеорман, Велико Търново и Русе ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост

Етап на проекта (отразен в доклади за напредък)

Проектът беше финализиран през юни 2018 г.

Социологическо проучване за идентифициране на нуждите на пазара на труда в рамките на трансграничните общности беше проведено във всяка страна и резултатите бяха представени на специализирана конференция на 30.06.2017 г. в Гюргево.

Трансграничната мрежа е създадена от набиране на организации, местни публични власти и професионални училища, които се събраха, за да обсъдят пазара на труда и възможностите за общи проекти и сътрудничество в 4 мрежови срещи, организирани във Велико Търново (20.07.2017), Гюргево (28.07.2017), Русе (05.10.2017) и Александрия (13.10.2017).

2 ръководства - „Ръководство за трансгранични работодатели Румъния - България“ и „Ръководство за трансгранични служители Румъния - България“ са разработени и разпечатани в 2000 екземпляра.

Създаден е двуезичният портал за работа, целящ взаимосвързаността на търсещите работа с работодателите, населен с налични работни места и публикуван на http://www.romania-bulgaria-jobs.eu/ .

Четири трансгранични панаира за работа бяха организирани във Велико Търново (18-19.10.2017), Гюргево (20-21.10.2017), Русе (06-07.03.2018) и Александрия (20-21.04.2018).

Проведени са тестове за професионално ориентиране, консултиране и психологическо отношение към 50 студенти в Гюргево и 50 студенти в Русе, 50 студенти в Телеорман и 502 студенти във Велико Търново.

Повече информация за проекта е налична на уебсайта на проекта, който може да бъде намерен на http://robg-united.eu/en.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.