Slide background
Slide background
Slide background

FairDeal (ROBG-204)

Платформа за къси вериги на доставки за местни занаятчийски и селскостопански продукти от трансграничния регион

Каква е целта?

Да се създадат нови икономически възможности за самостоятелнa заетост/заетост и предприемачество в трансгранияния регион чрез съвместно разработване на иновативно решение за онлайн маркетинг на местни продукти.

Какъв е бюджетът?

656,426.06 евро, от които 557,962.15 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 156,459 евро за Водещия Бенефициент и 47,599 евро за Бенефициент 2, 76,501 евро за Бенефициент 3 и22,188 евро за Бенефициент 4.

Новия бюджет след половината от периода на изпълнение е:

Общ бюджет: 572,533.62 евро, от които 486,653.55 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Община Велико Търново (България)

Бенефициент 2 (Б2): Сдружение Диманш (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Двустранна търговска камара България-Румъния (България)

Бенефициент 4 (Б4): Национален театър "Марин Сореску" Крайова (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 09.06.2017

Крайна дата: 08.03.2020

Продължителност: 33 месеца

Къде се изпълнява?

Велико Търново, Област Велико Търново, София, България

Крайова, Окръг Долж, Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Концепция, анализ на бизнес процесите и определяне на изискванията за приложението – жизнен цикъл за развитие на софтуерна платформа FairDeal (SDLC);
  • Разработване на хардуерна и софтуерна инфраструктура, необходима за функционирането на онлайн решението за търговия на дребно FairDeal;
  • Организиране на търговски и занаятчийски панаири във Велико Търново и Крайова;
  • Популяризиране и изграждане на обществени мрежи;
  • Промоционални и информационни дейности по проекта - рекламни материали (шапки, тениски, еко-чанти, папки и др.), информационни материали (брошури, дипляни и др.), рекламна кампания в пресата/интернет /социалните медии, пресконференции.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 5 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион: 1 платформа /мрежа, 2 образователни семинара и 2 панаира;

- 9540 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;

Резултати от програматанаселение, което има достъп до съвместни инициативи за заетост– 9500 човека.

Статус на проекта (отразен в доклади за напредък) 

Периодът за изпълнение на проекта е финализиран на 08.03.2020 г.

Досега регистрираният напредък е следният:

  - Хардуерът, необходим за работата на софтуерната платформа FairDeal, е закупен и инсталиран;

- Софтуерната платформа е в процес на разработка;

- ВБ събра база данни от 4500 местни занаятчии;

- Б4 е организирал 1 търговски занаятчийски панаир и 1 семинар на 20.10.2018 г. в Крайова;

- ВБ е организирал 1 търговски занаятчийски панаир и 1 семинар на 06-07.07.2019 г. във Велико Търново;

- ВБ организира 1 панаир на търговски занаяти и 1 семинар на 06-07.07.2019 г. във Велико Търново;

- Б4 събра база данни с 4500 местни занаятчии;

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.