Slide background
Slide background
Slide background

PARC - eMS 17

Развитие и популяризиране на общ туристически продукт за природно наследство: Маршрут "Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния - България

Каква е целта?

Разработване на общ туристически продукт за природно наследство: Маршрут "Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния - България" и кампания за опазване, популяризиране и развитие на общия маршрут.

Какъв е бюджетът?

754,518.55 евро, от които 641,340.77 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Асоциация на Дунавските общини „Дунав“ (АДО, България)

Бенефициент (Б2): Фондация Живата природа", Кълъраш

Кога се изпълнява?

Начална дата: 03.02.2016

Крайна дата: 02.02.2018

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе, Монтана, Силистра и Добрич в България 

Гюргево, Мехединц, Кълъраш, Констанца, Долж, Телеорман в Румъния

Как се изпълнява?                                  

Проектът има за цел разработването и популяризирането на общ продукт за природно наследство (нов интегриран туристически продукт), а именно маршрута "Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния - България" и кампания за запазване, популяризиране и развитие на общия маршрут.

Ще бъдат организирани 8 кръгли маси и 1 конференция, ще бъдат разработени 1 общо предварително проучване на природното наследство, както и 2 общи стратегии: 1 за развитие и 1 за маркетинг на натуралния туристически продукт. Също така ще бъде създаден 1 комплект рекламни материали за туристическия продукт.

По този начин природните обекти в трансграничния регион ще станат по-разпознаваеми за заинтересуваните туристически групи, което ще доведе до увеличаване на броя на нощувките на туристите.

Какви ще са резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:40,000 посещения на поддържани обекти за културно и природно наследство и привличане (COI), 1 интегриран туристически продукт, 2 общи стратегии за валоризиране на културното и природното наследство

Резултати от програмата: увеличаване с 40,000 на туристическите нощувкив трансграничния регион

Статус на проекта

Проектът е финализиран и всички дейности са реализирани.

Бяха стартирани всички съответни процедури за възлагане на обществени поръчки и бяха подписани договори за: организиране на 8 кръгли маси и 1 конференция; Изготвяне на предварителна оценка на природното наследство; разработване на обща стратегия за развитие, усъвършенстване и иновации на туристически продукт; разработване на обща стратегия за маркетинг и реклама на природен туристически продукт; разработване на рекламни материали за туристически продукти; осъществяване на информация и публичност; изпълнение на услуги за писмен и устен превод.

Изготвено е предварително проучване на природното наследство.

Бяха организирани 8 общи кръгли маси, където бяха представени резултатите от първичното проучване.

Беше договорена общата стратегия за развитие, усъвършенстване и иновации на туристически продукт. Понастоящем договорната услуга е в процес на изпълнение.

Беше разработена общата стратегия за маркетинг и реклама на природния туристически продукт.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.