Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 425

TEN-T (ROBG-425)

Добре развита транспортна система в Еврорегиона Русе-Гюргево 
за по-добра свързаност с мрежата TEN-T

Каква е целта?

Да се ​​модернизираиобновипътнатаинфраструктуравРусеиГюргево, представляващадиректнивръзкис TEN-T.

Какъв е бюджетът?

7,835,520.26 евро, от които 6,660,192.21 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Териториална Административна Единица град Гюргево

Бенефициент 2 (Б2):Община Русе

Кога се изпълнява?

Начална дата: 07.09.2018

Крайна дата: 07.12.2022

Продължителност: 51 месеца и 1 ден

Къде се изпълнява?

Русе в България

Гюргево в Румъния

Как се изпълнява?

  • Закупуване на специфично оборудване
  • Услуги за изготвяне на технически проект и техническа помощ
  • Пътни строителни работи в Гюргево и Русе
  • Строителен надзор
  • Мерки за безопасност на движението
  • Съвместна стратегия за оптимизиране на транспортните условияв трансграничната зона
  • Съвместна система за събиране на база данни и обработка на информация за трафика
  • Дейности за информиране и публичност.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:11.23 км реконструирани или модернизирани пътища

Резултати на програмата: 2,000 човека, ползващи модернизираната инфраструктура, водеща към TEN-T

Статус на проекта

ВБ - Община Гюргево завърши изпълнението на строителните работи по Техническия проект, бяха модернизирани 6,75 км пътища в гр. Гюргево. Така, на 22.06.2021 г. е направен приемът при приключване на работите по модернизиране на шест пътни участъка и за завършване на възстановителните дейности на прохода на кръстовището на ул. 1 декември 1918 г. с ж.п. Гюргево Север-Русе, на км. вж. 66 + 533,00.

Специфичното оборудване за транспортната система за трите лота е доставено на Водещия бенефициент на 23.10.2020 г. След доставката на оборудването доставчикът е монтирал цялото оборудване, както в Гюргево, така и в Русе.

По отношение на изпълнението на СМР в Община Русе, свързани с рехабилитация на бул. "Липник" от кръговото кръстовище на бул. "Цар Освободител" до кръговото кръстовище до сградата на КАТ, строителните работи бяха завършени от изпълнителя и съответните действия по окончателно приемане на изпълненото СМР бяха предприети. Протоколът 16 с констатациите на комисията беше подписан на 04.08.2022 г. В резултат на това, на 5 август 2022 г. беше издадено Разрешението за ползване на пътя. Всичките необходими протоколи и документация бяха предадени на компетентните органи и строежът беше регистриран чрез Технически паспорт на 8 август 2022 г.

 

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.