Slide background
Slide background
Slide background

Европейската комисия избра програмата Interreg V-A Румъния-България, за да получи подкрепа в отношенията си с гражданите!

Програмата INTERREG V-A Румъния-България беше избрана от Европейската комисия (ЕК) в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) да бъде част от пилотния проект, посветен на участието на гражданите в прилагането на политиката за сближаване на Европейския съюз.

Поканата за участие към управляващите органи в този пилотен проект беше лансирана от ЕК през февруари 2020 г. След оценка на подадените заявления, за победител беше избрана програмата Interreg VA Румъния-България, заедно с 4 други управляващи органа от Испания, Италия, Полша и Белгия-Нидерландия.

От юли 2020 г., за период от 12 месеца, Управляващият орган на Програмата INTERREG VA Румъния-България ще получи техническа помощ от експерти на ОИСР и ЕК за подобряване и въвеждане на нови инициативи за включване на гражданите в прилагането на бъдещата програма за трансгранично трансгранично сътрудничество след 2020г.

С участието си в този проект, ние се стремим да насърчим активното участие на гражданите и гражданското общество в разработването, прилагането и оценката на новата програма за трансгранично сътрудничество, прилагайки принципите на доброто управление, за да имаме прозрачна програма след 2020 г. възможно най-близо до нуждите на гражданите и местните общности.

След приключване на проекта резултатите ще бъдат публично достояние, тъй като те могат да станат източник на вдъхновение за други институции, управляващи европейски фондове, които имат за цел активно да включат гражданите в своите програми.

Официалното съобщение за пресата на ЕК може да бъде намерено на:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1287 

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.