Slide background
Slide background
Slide background

Важни решения за границата Румъния – България на втората среща на Съвместната Работна Група

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Важни решения за границата Румъния – България на втората среща на Съвместната Работна Група

Управляващият орган (УО) на Програмата Interreg V-A Румъния – България –Министерство на благоустройството, развитието и администрацията, Румъния (МБРА), Националният орган (НО) – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, България (МРРБ) и Съвместният секретариат (СС) на Програмата, организираха днес, 16-ти Септември 2020, онлайн, втората среща на Съвместната Работна Група на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2021 – 2027.

След обсъжданията на срещата, беше решено с консенсус да се запазят настоящите структури на Програмата, като се вземат предвид резултатите, получени особено през текущия програмен период, техният опит, както и ограниченията на предложените регламенти, които не позволяват закъснения в изпълнението. Министерството на благоустройството, развитието и администрацията, Румъния запазва ролята си на Управляващ орган, а Регионалният офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш тази на Съвместен секретариат. Ролята на Национален oрган e на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, България.
Друго важно решение в днешния дневен ред е изборът на цели на политикa, които ще бъдат финансирани, а именно ЦП3 - По-свързана Европа (A more connected Europe) и ЦП5 - Европа, по-близка до гражданите (A Europe closer to citizens). ЦП3 ще има стратегически подход, който се стреми да идентифицира решения за подобряване на свързаността в региона, а ЦП5 се доближава до нуждите на територията, чрез интегриран подход и активно участие на съответните местни участници. Решението за избор, също така взето с консенсус, беше направено въз основа на анализа на нуждите и потенциала за развитие на района, като подробно описание на тях е включено в Териториалния анализ на граничната зона Румъния-България, документ, наличен на стартирания днес уебсайт, посветен на бъдещата програма: www.interregviarobg.eu 

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.