Slide background
Slide background
Slide background

12-то заседание на Комитета за Наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния - България

Управляващият орган (УО) на Програмата Interreg V-A Румъния – България – Министерство на Благоустройството, Развитието и Администрацията от Румъния (МБРА), Националният орган (НО) – Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството от България (МРРБ) и Съвместния Секретариат (СС) – Регионален Офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България, организираха днес, 15-ти Декември 2020, онлайн, 12-тото заседание на Комитета за Наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния – България, координиран от държавния секретар, Флорин Крец.

Дискусиите бяха фокусирани върху стадия на изпълнение на Програмата. 2020 г. беше година, пълна с предизвикателства, особено в контекста на пандемията от COVID-19, но органите на Програмата взеха подходящи мерки за продължаване на процеса на развитие на румънско-българската гранична зона.

През 2020 г. Управляващият Орган успя да завърши процеса на договаряне на ниво Програма. 172 проекта, с обща стойност над 275 милиона евро, бяха финансирани от Програмата.

Трябва да се оцени фактът, че в контекста на пандемията от COVID-19, структурите на Програмата и бенефициентите на проекти положиха значителни усилия, така че целта за усвояване, определена за 2020 г., от 34 милиона евро, да бъде постигната и дори надхвърлена.

Също така през 2020 г. Програмата Interreg V-A Румъния-България имаше пряк принос към мерките, предприети за борба с последиците от пандемията на COVID-19, чрез финансиране на проекти, чиято основна цел е:

  • Интервенции в здравния сектор, включително оборудване на болниците в граничния регион
  • Намаляване на рисковете при извънредни ситуации
  • Разработване на интегрирани туристически продукти, област, сериозно засегната от настоящата пандемия

За да предложим подкрепа за нашите бенефициенти, на всички проекти беше дадена възможност да поискат период на спиране на изпълнението по време на пандемията. Повечето от нашите бенефициентите на проекти обаче решиха да продължат дейностите си в условията на безопасност, наложени от пандемията, така че процесът на развитие на нашата румъно-българска граница да продължи. От всички 67 проекта, които се изпълняват през 2020 г., само 3 проекта са поискали период на спиране поради контекстта на пандемията.
Програмата Interreg V-A Румъния-България се изпълнява дигитално, чрез собствената си електронна система (eMS). Започвайки с подаване на заявления за проекти, подписване на договори, допълнителни споразумения и всички допълнителни документи, необходими за изпълнението на един проект, те всички могат да бъдат подадени в електронна форма (включително използване на електронен подпис). Плащанията, извършени към бенефициенти от Румъния, се публикуват постоянно на уебсайта на МБРА на адрес: https://www.mlpda.ro/pages/plati.
Не на последно място, Комитетът за Наблюдение одобри комуникационните дейности, които ще се проведат през 2021 г. от органите по Програмата.
През 2020 г. Програмата Interreg V-A Румъния-България за пореден път демонстрира, че можем да си сътрудничим успешно отвъд границите, въпреки езиковите, административните, политическите и социалните бариери, мотивирани от общи ценности, дори при екстремни условия. Освен това постиженията класират Програмата ни сред най-добрите програми на Interreg в Европейския съюз.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.