Slide background
Slide background
Slide background

Управляващите структури на Програмата участваха в онлайн семинар, посветен на участието на гражданите в прилагането на политиката на сближаване

През 2020 г. Управляващият орган на INTERREG V-A Румъния - България беше избран от Европейската комисия за част от пилотен проект по отношение на участието на гражданите в прилагането на политиката на сближаване. В рамките на този проект Управляващият орган получава техническа помощ от експертите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за разработване на иновативни начини за ангажиране на гражданите и гражданското общество в решения от стратегическо значение за изпълнението на програмата.

Днес, 22 април 2021 г., представители на Управляващия орган (УО), Съвместния секретариат (СС), Националния орган (НО) на Програмата Interreg V-A Румъния-България и членове на Съвместната работна група (СРГ) за програмиране на Програмата Румъния - България 2021-2027 участваха в онлайн семинара, организиран от експертите на ОИСР с цел проучване на различни начини за включване на гражданите и гражданското общество в разработването и изпълнението на програмата 2021-2027.

Този семинар е част от дейностите, извършвани в рамките на пилотния проект на експертите от ОИСР, за да се увеличи експертният опит на Управляващия орган по отношение на процеса на гражданско участие в изпълнението на финансирана от ЕС програма. Експертите на ОИСР представиха на участниците основните принципи на участие на гражданите и заинтересованите страни, разликите между участието на заинтересованите страни и гражданите, примери за практики на участия, както и практически съвети за гражданско участие.

Придобитите знания и опит ще бъдат от практическа полза за управляващите структури на Програмата в бъдещи процеси на обществени консултации, които ще се извършват в контекста на етапите на програмиране и изпълнение на Програмата Interreg VIA Румъния - България 2021-2027.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.