Slide background
Slide background
Slide background

Конкуретната Покана за проекти, финансирани по Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (СЦ) 2.4 и 2.7. както и поканата, посветена на операции от стратегическо значение (ОСЗ) финансирани чрез програмата Интерег VI-A РО–БГ са вече отворени за бенефициенти!

Вчера, 10 май 2023 г., официално стартирахме първите две покани за финансиране чрез програмата Interreg VI-A RO-BG:
 Състезателната покана за проекти, посветени изключително на проекти в областта на адаптирането към изменението на климата и околната среда в рамките на Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (ОС) 2.4 и 2.7
 Поканата, посветена на 4-те операции със стратегическо значение (OIS), включени в Анекс 3 на програмата Interreg VI-A Румъния-България:

• ДИСМАР/ DISMAR - Дунавска интегрирана система за маркиране
• Железопътна свързаност / Rail Connectivity - Подобряване на железопътната свързаност и мобилността през река Дунав
• ПОТОК 2/ STREAM 2 - Рационализиране на трансграничното сътрудничество: Съвместен подход за устойчивост при бедствия
• Дунавски риск/ Danube risk - предотвратяване риск свързан с река Дунав

Моля, имайте предвид, че проектите могат да се подават само по електронен път, чрез електронната система Джемс, достъпна тук: https://jems-robg.mdlpa.ro/!
За състезателната покана, посветена на проекти, финансирани по Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели 2.4 и 2.7., крайният срок за подаване на заявления в Джемс е 11 септември 2023 г., 12.00 (PM)!!
9,126,637 евро са разпределени за проекти за адаптиране към изменението на климата и 35,000,000 евро за проекти, насочени към подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и екологичната инфраструктура, включително в градските райони, както и намаляване на всички форми на замърсяване.
За поканата, посветена на 4-те операции със стратегическо значение (OIS), сроковете за качване на заявки за финансиране в системата Джемс са както следва:
 Железопътна свързаност/ Rail connectivity - краен срок 3 януари 2024 г., 12.00 ч. (на обяд)
 Дунавски риск/ Danube Risk - краен срок 9 ноември 2023 г., 12.00 ч.(на обяд)
 ДИСМАР/ DISMAR и ПОТОК 2/ STREAM 2 - краен срок 11 септември 2023 г., 12.00 ч. (на обяд)
25,000,000 евро са разпределени за проекти за трансгранична мобилност и свързаност, които осигуряват достъп до ТЕН-Т/ TEN-T на регионално и местно ниво (Специфична цел 3.2) и 41,875,000.00 евро за проекти за насърчаване на предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемните подходи ( Специфична цел 2.4).
Насоките за кандидатстване и приложените документи могат да бъдат прегледани и изтеглени директно от уебсайта на програмата на адрес: https://interregviarobg.eu/apeluri-de-proiecte-articol

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.