Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 440

W-TEN (ROBG-440)

Добре свързани възли Гюргево - Борово към Транс европейската транспортна мрежа (TEN-T)

Каква е целта?

Общото предизвикателство, към което се отнася проектът, е да се подобри достъпността и мобилността до мрежата TEN-T като по този начин се създадат подходящи условия за устойчиво развитие в граничната зона.

Какъв е бюджетът?

4,945,538.25 евро, от които 4,236,007.56 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Окръг Гюргево

Бенефициент 2 (Б2): Община Борово

Кога се изпълнява?

Начална дата: 01.08.2019

Крайна дата: 31.12.2023

Продължителност: 53 месеца

Къде се изпълнява?

Русе (България)

Гюргево (Румъния)

Как се изпълнява?

  • Интегрирана система за информация и осведоменост
  • Съвместна система за управление на трафика и информираност
  • Модернизация на път DJ 601: Болинтин Вале - Mалу
  • Строителни работи в Община Борово

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програматаМодернизирана транспортна инфраструктура, осигуряваща достъп до мрежата TEN-T (Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища 11,73 км.);

- 2 съвместни механизма за улесняване на свързването на вторични/третични възли към инфраструктурата на TEN-T

Резултати от програмата: трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T - повече от 20.877 жители.

Статус на проекта

Текущ статус на проекта:

Периодът на изпълнение на проекта приключи на 31.12.2023 г., но поради забавяне, регистрирано в инвестиционната дейност на ВБ, проектът беше включен в списъка на незавършените проекти. Новата дата за завършване на проекта е 31.08.2024 г.

Б2 приключи модернизационните дейности по рехабилитацията на 4,32 км от уличната мрежа в Борово.

ВБ подписа договора за проектантски услуги и изпълнение на строителни работи за инвестиционна цел „Модернизация на DJ 601: Болинтин Вале – Mалу Спарт – DN61, км 13+685 – км 14+184 и км 22+263 – км 29+221, 7.45 км” на 18.10.2022 г. със срок за проектиране 30 дни и срок на строителство 12 месеца. Заповедта за започване на СМР е дадена на 25.05.2023 г., за да започне СМР на 29.05.2023 г. Според информацията, предоставена от ВБ, строителните работи продължават и 7,416 км модернизирани пътища в Гюргево са отчетени от ВБ, като се има предвид, че пътното платно е завършено и е отворено за движение. На 27.11.2023 г. ВБ организира конференция „Нови възможности за управление на трафика и мерки за безопасност на движението в Гюргево-Борово” в Гюргево.

B2 разработи проучване „Нови възможности за управление на трафика и мерки за безопасност на движението в района на Гюргево-Борово”. Проучването изследва състоянието на транспортната инфраструктура в трансграничния регион, идентифицира засегнатите райони, направи SWOT анализ на текущата ситуация, анализ на риска, свързан с оптимизиране на транспортните условия в трансграничния регион Борово – Гюргево, преглед на приложимите разпоредби в България и Румъния определяне на институционалните отговорности на властите по отношение на транспортните условия и безопасността на движението чрез анализ на тяхната роля в целия процес.

Интерактивната карта и приложението за смартфон са достъпни безплатно в Google play и App store под името “Borovo Blackspots”. Картата е достъпна на български, английски и румънски език и съдържа местоположението на черните точки https://w-ten.info/?ait-items=blackspot-locations&lang=en

Приложението позволява на потребителя да съобщи за ново произшествие и също така популяризира важни туристически цели, които могат да бъдат посетени от потенциални туристи, идващи в района, и популяризира правилата за безопасност на движението.

Б2 разработи План за управление на трафика и закупи оборудване от негово име за системата за мониторинг на трафика, за да реализира функционална информационна система за мониторинг на трафика. Освен това ВБ закупи оборудване за системата за управление на трафика и го пусна в експлоатация на 23.11.2023 г. Съвместната система за управление на трафика, разработена от бенефициентите по проекта, е функционална и може да бъде достъпна на https://wtentraffic.eu/ .

На 24.11.2023 г. Б2 организира Конференция „Нови възможности за управление на трафика и мерки за безопасност на движението в Гюргево-Борово“ и Работна среща „Как да подобрим мерките за безопасност на движението в рамките на трансграничната зона Гюргево Борово?“ в град Борово. Заключителната пресконференция от страна на Б2 се състоя на 11.12.2023 г. на Борово с 50 участници. Б2 изпълни и дейностите за повишаване на осведомеността за трафика и разработи рекламни материали (листовки, плакати).

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.