Slide background
Slide background
Slide background

ROBG-11 Сливи за смет

Каква е целта?

Да се информира населението на целевия регион относно дивия живот в защитените територии и да се ангажират хората в конкретни действия за опазване на околната среда в градовете и Защитените територии от Натура 2000.

Какъв е бюджетът?

258.191,52 евро, от които 219.462,79 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 44.287 euro.

Кой го изпълнява?

Водещ партньор: Фондация “Феникс – 21 век”, Видин (България)

Партньори:

        - Сдружение "Регионални партньорства за устойчиво развитие - Видин" (България)

        - Сдружение „Про-Мехединц“ (Румъния)

Кога ще се случи?

Дата на започване: 02.02.2016

Дата на приключване: 01.08.2017

Продължителност: 18 месеца

Къде ще се проведе?

Видин, Враца и Монтана в България

Мехединц в Румъния

Как това ще се случи?

  • Разработване на проучване на състоянието на защитените зони от Натура 2000 и влажните зони по поречието на река Дунав;
  • Провеждане на семинари и конференции за институциите и заинтересованите страни;                                                                                                                              
  • Съвместна стратегия за управление на защитените територии в трансграничния регион;
  • Пътуващ скаутски лагер и фестивал за почистване СЛИВИ ЗА СМЕТ, информационни кампании в местните училища;
  • Заснемането на дивата природа и екологичните проблеми по поречието на Дунав;
  • Промоционални материали и медийна кампания.

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

-2 проучвания във всяка страна, касаещи дивия живот в защитените територии в регионите Мехединц и Видин-Оряхово;

- 1 разработена съвместна стратегия за управление и подписан Меморандум за съгласие;

- 4 кампании СЛИВИ ЗА СМЕТ в България и 4 в Румъния.

Резултати на програмата:

- Съвместна стратегия за управление на защитени територии в целевия трансграничен регион и намаляване на замърсяването в обектите от Натура 2000.

Етап на проекта

Референтен период: 02/02/2016 – 01/05/2016
Проектът е изпълнен съгласно графика.
Две пресконференции бяха организирани (една във Видин и една в Дробета Турну Северин). Партньорите по проекта започнаха проучвания на състоянието на защитените територии и влажните зони по поречието на Дунав от Видин до Оряхово, подготвиха и разпечатаха 1500 листовки и банери (roll-up) и са закупили оборудването, нужно за изпълнението на проекта. Изработката на уеб страница на проекта е стартирала.
Референтен период: 02/05/2016 – 01/08/2016
Фондация „Феникс – 21-ви век“ изпълни следните действия: подписван е трудовия договор с финансовия мениджър; проведена една партньорска среща във Видин; изготвяно е проучване на защитените територии и влажните зони по поречието на Дунав от Видин до Оряхово.
Асоциация „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин“ изпълни следните действия: подписване на трудови договори с членовете на екипа; три срещи за управление на проекта; две пресконференции, проведени във Видин и Дробета Турну Северин; доставено е офис обурудване и оборуудване за скаутски лагер.
Асоциация Про – Мехединци е изготвила е проучване на защитените територии и влажните зони по поречието на в окръг Мехединци.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.