Slide background
Slide background
Slide background

Your Health Matters! (ROBG-174)

Вашето здраве има знaчение!Модернизация на болниците в гр.Зимница и Свищов

Каква е целта?                                                

Да се ​​подобриефективносттаназдравнитеуслугиисътрудничествотомежду доставчиците на здравни услуги на ниво общини Зимнича и Свищов.

Какъв е бюджетът?

1,475,894.96 евро, от които1,254,510.72 ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториална административна единица - град Зимнича (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Свищов (България)

Кога?

Начална дата: 13.04.2017

Крайна дата: 12.04.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Град Зимнича, окръг Телеорман, Румъния

Град Свищов,област Велико Търново, България

Как?

  • Организиране на 2 пресконференции (60 участника / конференция) по време период на изпълнение на проекта (конференция за стартиране на проекта - година 1 в Румъния, 1 финална конференция през 2-ро година в Румъния);
  • Организиране на 2 местни конференции в България (30 участника / конференция) по време на периода на изпълнение на проекта (конференция за стартиране на проекта, 1 окончателна конференция през 2-та година);
  • Рекламни материали (ролетни и външни банери, флаери, папки);
  • Модернизация на болницата в Зимнича;
  • Модернизация на болницата в Свищов;
  • Обмен на опит и най-добри практики.

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 1 подкрепящ трансграничен механизъм за засилване на капацитета за сътрудничество - развитие на съществуващото сътрудничество между двамата бенефициенти чрез: укрепване на техния капацитет за предоставяне на здравни услуги и обмен на информация и опит между служителите в здравеопазването;

Резултати от програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в ЕС в допустимия регион - сътрудничеството между двамата бенефициенти ще бъде засилено посредством дейностите по проекта. Дейността за обмен на опит ще се фокусират върху трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването за по-добро предоставяне на здравните грижи по отношение на ефективността, адаптивността със сравнимо качество.

Статус на проекта

Проектът приключи на 12.04.2019.

Водещия бенефициент финализира модернизацията на болницата в гр. Зимничас цялостно обзавеждане на медицинската секция на болницата (оборудване като: машина за обща анестезия, портативен медицински аспиратор, медицински аспиратор-вакуум, медицинска кушетка, инвалидна количка за болни хора, кислороден концентратор, дефибрилатор, медицински кабинет за спешно устройство, електрокардиограф, инжекциомат, сциалистична лампа, операционна маса, монитор за жизнени показатели, негативоскоп, осцилометър, спирометър, мобилна носилка, мобилен лекарствен кабинет, основен комплект за хирургия, хематологичен анализатор, автоматичен кераторефрактометър, цифров био микроскоп, лабораторна центрофуга, колпоскоп, електрокатерия, фурна за стерилизация на горещ въздух и др.

Две дейности за обмен на опит и добри практики са реализирани по време на изпълнението на проекта, за да се осигурят условия за засилване на трансграничното сътрудничество между двамата бенефициенти в областта на здравеопазването и ще се фокусират върху трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването за по-добро осигуряване на здравеопазване по отношение на ефективността, адаптивността със съпоставимо качество.

Б2 завърши процедурите по модернизиране на работата на болницата в Свищов, като осигури необходимата рамка за повишаване на качеството на услугите, които болницата в Свищов предоставя на местната общност. Освен това, Б2 закупи специфично медицинско оборудване за дарение на модернизираната инфраструктура, а именно: една компютърна томография и една линейка тип С.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.