Slide background
Slide background
Slide background

P.S. (ROBG-125)

Партньори в безопасност

Каква е целта?

Проектът има за цел да подобри капацитета за реагиране и решаване на извънредни ситуации, причинени от снеговалежи и заледяващи феномени, наводнения и пожари в трансграничен мащаб в област Бойница (България), Бранище, Бощени (Румъния).

Какъв е бюджетът?

1,040,809.39 евро, от които 884,687.98 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториална административна единица община Бранище (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Бойница (България)

Бенефициент 3 (Б3): Териториална административна единица община Брощени (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 17.03.2017

Крайна дата: 16.03.2020

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Видин в България

Мехединци в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Придобиване на специални съоръжения за справяне с аварийни ситуации при снеговалежи и язовирни явления, наводнения и пожари;
  • Единна система за управление на риска (общи процедури и мерки за риск и управление)

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 6.409 души, които се възползват от действия за управление на риска, 4.692 души, които да се възползват от мерките срещу наводнения, 1,827 души, които да се ползват от мерките за опазване на горските пожари, 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реакция при извънредни ситуации

Резултати от програмата: подобрено качество на съвместното управление на риска

Статус на проекта 

Периодът за изпълнение на проекта приключи на 16.03.2020 г. и бяха постигнати следните цели:

Всички партньори закупиха необходимото оборудване за справяне с извънредни ситуации, причинени от снежни преспи и заледяване, наводнения и пожари:

ВБ - Териториална административна единица община Бранище закупи специално оборудване за справяне с аварийни ситуации, причинени от снежни преспи и заледяване: 1 Специално превозно средство за първа интервенция и контрол на пожари и наводнения, 1 трактор, 1 самосвал ремарке, 1 багер, 1 снегорин, 10 костюми и 10 пожарогасители.

Б2 - Община Бойница, закупи специализиран автомобил с теглително-прикачно устройство за поддръжка на пътищата при зимни условия - снегорин.

Б3 - Териториална административна единица община Брощени, също закупи оборудването, предвидено във формуляра за кандидатстване: 1 трактор, 1 ремарке самосвал, 1 багер, 1 снегорин и 1 aвтоцистерна.

Закупеното оборудване помага на 6.409 души относно действия за управление на риска в Брощени и Бранище в Румъния и Бойница в България. Също така, 4.692 жители се възползваха от мерки за защита от наводнения (Брощени и Бранище в Румъния), а 1.827 души се възползваха от мерки за защита от горски пожари (комуна Бранище).

Тримата бенефициенти по проекта са завършили последния етап от процеса на установяване на функционално сътрудничество и са подписали Тристранен меморандум за партньорство. В него са изложени консолидираните описания на бенефициентите и възможните решения за повишаване на институционалния капацитет при бедствия и кризи при управлението на риска.

В резултат на изпълнението на проекта: „Повишаване качеството на съвместното управление на риска в района на ТГС“, бенефициентите на проекта разработиха Единна система за управление на риска. Установените рамки и документацията, разработени във връзка със създаването на Единната система за управление на риска, са достъпни за широката общественост и заинтересованите публични органи, на уебсайтовете на тримата бенефициенти по проекта, както следва: ВБ - https: //www.branistea .ro / index.php / consiliul-local / proiecte, Б2 - www.obshtina-boinica.com/bg/ и Б3 - https://primaria-brosteni.ro/anunturi-recente/. Също така, бенефициентите на проекта са осигурили непрекъснат достъп до материалите и основните документи също по електронна поща и телефон.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.