Slide background
Slide background
Slide background

L-TeN (ROBG 127)

L-TeN – Свързване към Трансевропейската мрежа чрез по–добра свързаност на третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие на района

Каква е целта?

Да се подобри свързаността между основната и мултимодалната трансевропейска транспортна мрежа, използвайки третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски като „мостове“ за съвместна транспортна система.

Какъв е бюджетът?

4,532,577.37 евро, от които3,852,690.75 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Териториална Административна ЕдиницаГрад Турну Мъгуреле(Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Левски (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 15.02.2017

Крайна дата: 30.08.2020

Продължителност: 42 месеца

Къде се изпълнява?

Град Турну Мъгуреле, Окръг Телеорман в Румъния

Община Левски, Област Плевен в България

Как се изпълнява?

  • кммодернизирани в Град Турну Мъгурле (улица „Михай Браву“, улица „Сфънтул Винери“ , улица „Кимией“ , улица „Г-л Прапорджеску“ и улица „Таберей“);
  • кммодернизирани в Община Левски (общински път PVN 1110 Обнова -Каменецкм6+800 до км 13+868);
  • Организиране на конференции в началото и в края на проекта;
  • Публикуване на 16 прессъобщения за популяризиране на проекта;
  • Изготвяне на информационни и промоционални материали (билбордове, дипляни, плакати, банери);
  • Създаване на система за управление на трафика;
  • Осведомителна кампания относно системата за управление на трафика;
  • Създаване на интегрирана система за осведомяване за мерките за безопасност на движението ;

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 8.977 км обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища

- Създадени 2 съвместни механизма (система за управление на трафика и обща система за мерки за безопасност)

Резултати от програмата: Трансгранично население (23 427 души: Турну Мъгуреле = 21 233 души и Левски = 2 194 души), обслужвани от модернизирана инфраструктура, водеща до трансевропейската транспортна мрежа

Статус на проекта

Проектът е финализиран и всички дейности по проекта са изпълнени съгласно одобрения формуляр за кандидатстване.

ВБ: Рехабилитираните в рамките на проекта улици са:

- ул. Химия (участък между ул. Прапоргеску и ул.Стадионул);

- ул. Прапоргеску (участък между ул. Таберей и Стадионул);

- ул. Михай Браву (участък между ул. Прапоргеску и ул.Гривицеи);

- ул. Сфанта Вери (участък между ул. Прапоргеску и ул. Примаверии);

- улица Таберей.

Б2: Рехабилитация и реконструкция на общински път PVN 1110 Обнова-Каменец.

Целта на проекта „да се подобри връзката между основните и всеобхватни TEN-T мрежи, използващи третичните възли Турну Мъгуреле и Левски като „предмостие” за съвместна транспортна система” бе изпълнена, както и общата цел на проекта „Подобряване на планирането, развитието и координацията на трансграничните транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T транспортната мрежа“ също беше изпълнена. Това беше възможно чрез закупеното специализираното оборудване, предвидено в рамките на проекта, заедно с разработването на План за управление на движението, проучването „Оценка на трансграничните мерки за безопасност на пътната инфраструктура (Турну Мъгуреле – район Левски)”. Също така бяха организирани и реализирани 2-те информационни кампании в рамките на проекта и основно модернизацията на общо 8 977 км пътища, водещи до TEN-T в 2-те общини.

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.