Slide background
Slide background
Slide background

Danube Safety Net (ROBG-522)

Подобряване на безопасността на транспорта в общата българо-румънска част на река Дунав чрез разработване на аварийна реакция при извънредни ситуации чрез трансгранично сътрудничество

 

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се подобри безопасността на плаване по цялата дължина на река Дунав в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

5,699,612.87 евро, от които 4,844,670.93 евро ЕФРР

Цел към половината от периода на изпълнение (31.03.2020 г.):99,160.00 евро за ВБ и 84,893.00 евро за Б2.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ)Изпълнителна агенция "Морска администрация" (България)

Бенефициент 2 (Б2)Румънски Военноморски Служби (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 15.09.2018

Крайна дата: 14.12.2021

Продължителност: 39 месеца

Къде се изпълнява?

Монтана и Русе в България

Констанца, Гюргево и Телеорман в Румъния         

Как се изпълнява?        

  • Разработване на предварително проучване и събиране на данни
  • Разработване на общи технически спецификации за ИТ инструментариум за безопасност на транспорта
  • Създаване на центрове за спешна помощ в България и Румъния
  • Разработване на съвместен план за действие, основан на реципрочност и компетенции между EAMA и RNA. Планът за действие ще обхваща процесите на сътрудничество и сътрудничество между двете партниращи институции в рамките на техните компетенции. Планът за действие ще подобри времето за реакция и ще повиши нивото на координация между партньорите в рискови ситуации, нарушаващи транспортната безопасност по река Дунав, включително района, в който се влиза в Черно море.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата1 проучване, стратегия и план за действие за подобряване на безопасността на корабоплаването по Дунав и Черно море,

470 км обща дължина на нови и подобрени вътрешни водни пътища;

Резултати от програмата: 100% от дължината на река Дунав в трансграничния регион и Черно море, където e подобренa безопасността на навигацията.

Статус на проекта

Изпълнението на проекта стартира на 15.09.2018 г. и в момента е в 33-ия месец от 39 месеца. Досега водещият бенефициент е подал 11 заявки за модификация (от които са одобрени 4 уведомления и 3 допълнения).

В момента заявка за модификация №. 11, Допълнение № 4 е в процес на проверка относно започването на JS на 26.02.2021 г., четвъртото разяснение е поискано на 20.04.2021 г., отговорът е подаден от LB на 10.05.2021 г. Чрез искането за модификация те искат:

-Модификация на хардуерното оборудване, описано в заявлението за финансиране, Deliverable D.T1.4.2;

-Изпълнението на Центъра за спешно реагиране да се реализира в Констанца (ANR), вместо в Турну Магуреле (Дейност А.T1.4);

-1 кораб ще бъде разположен в Гюргево, а другият в Беше, вместо Turnu Magurele Activity (A.T1.4).

Общата цел на проекта е да се подобри безопасността на плавателността на река Дунав по цялата дължина на общия участък между Румъния и България чрез разработването на обща географска информационна система за реагиране при извънредни ситуации, предоставяне от EAMA на специализирани несамостоятелни задвижвани кораби (баржи), носещи оборудване за реагиране при извънредни ситуации, които да бъдат закотвени през общия участък на реката.

По отношение на оборудването и услугите на 17.06.2021 г. състоянието е както следва:

LB-EAMA подписа следните договори за оборудване и външна експертиза и услуги:

- На 20.05.2020 г. договор за доставка и интеграция на DTSGIS, включващ инструкции за персонала-доставка на оборудване за центрове за аварийно реагиране в България;

- На 22.12.2020 г. договор за доставка на многофункционални несамоходни занаяти 2 броя (в пристанище Русе и в пристанище Лом);

- На 19.04.2017 г., договор за консултации и изготвяне на проектни предложения Асоциация Институт за качество, оперативна съвместимост и информационна сигурност;

- На 01.10.2019 г., договор за изготвяне на техническа спецификация и изисквания за ИТ инструмент за безопасност на Дунавския транспорт във връзка с изпълнението на Проекта за Дунавска мрежа за безопасност;

- На 17.06.2019 г. договор за изработване и доставка на рекламни материали за публичност и разпространение за проект „Подобряване на безопасността на транспорта в общия българо-румънски участък на река Дунав чрез разработване на аварийно реагиране чрез трансгранично сътрудничество“;

- На 05.04.2019 г. договор за дейност „M NA FOR RO-BG - Управление на проекти“;

B2 подписа следните договори:

- На 10.10.2017 г. договор за „Подготовка на проект P“;

- На 22.07.2019 г. сключен договор за дейност „M NA FOR RO-BG - Управление на проекти“

- На 21.10.2019 г. договор за дейност „C Комуникация“, за разработване на уебсайт и онлайн платформа;

- На 10.11.2020 г. договор за доставка на 2 кораба - договор за оборудване за обществени поръчки;

- На 18.10.2019 г. договор за провеждане на проучване и събиране на данни за бизнес процесите и съществуваща комуникация между партниращите институции. Разработване на препоръки за технически функционалности за DTSGIS въз основа на най-добрите световни практики;

- На 24.08.2020 г. договор за изработване на техническа спецификация за ИТ решение за подобряване на безопасността на корабоплаването по река Дунав, включително система.

Изображения

Август 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.