Slide background
Slide background
Slide background

BC-TENT (ROBG-383)

По-добре свързани вторични и третични възли към основната и цялостната мрежа на TEN-T чрез съвместни трансгранични мерки

Каква е целта?

Проектът ще подобри пътния трафик от центъра на България до Румъния чрез модернизация на 6.614 км пътна инфраструктура, свързваща вторични и третични възли с основната и цялостната TEN-T инфраструктура.

Какъв е бюджетът?

Общият бюджет на проекта е4,769,687.25 евро, от които 4,054,234.14 евро ЕФРР.

Разбит по партньори, бюджетът е както следва:

1) Община Велико Търново – 3,960,847.77 евро, от които 3,366,720.60 евро ЕФРР;

2) Териториална административна единица – град Кaлaфат – 691,575.81 евро, от които 587,839.43 евроЕФРР;

3) Асоциация „Бъдеще днес“  – 117,263.67 евро, от които 99,674.11 евро ЕФРР.

Финансовите цели, поети от бенефициентите, които трябва да бъдат постигнати в средата на периода на изпълнение, са: 94 146 евро за ВБ, 32 706 евро за Б2 и 3 828 евро за Б3.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Велико Търново (България)

Бенефициент 2 (Б2): Териториална административна единица – община Кaлaфат(Румъния)

Бенефициент 3 (Б3):Асоциация „Бъдеще днес“ (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 10.12.2019

Крайна дата: 09.12.2022

Продължителност36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Видин, Велико Търново в България

Калафат, окръг Долж в Румъния

Как ще се изпълнява?  

  • Модернизация на 6.614 км локални и регионални пътища с трансгранично значение, които пряко свързват вторични и третични възли от двете страни на Дунава към основната TEN-T инфраструктура;
  • Координиране на механизмите за преодоляване на нови съвместни предизвикателства, произтичащи от функционирането на основната TEN-T инфраструктура по паневропейските коридори 4, 8 и 9;
  • Организиране,с подкрепата на НПО,на дейности за повишаване на осведомеността за безопасност на гражданите в пунктове, където тежкото бреме на движението по пътищата среща местното население.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 

- 6.614 км реконструирани или модернизирани пътища;

- 3 съвместни механизма за улесняване на свързването на вторични / третични възли към инфраструктурата на TEN-T (напр. насочване по маршрута, откриване и управление на инциденти/аварийни ситуации, проучвания на пътните потоци, предпроектни проучвания, адресирани към трансграничния регион).

Резултати от програмата: 

- 85,854 - трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща към TEN-T.

Статус на проекта

Понастоящем проектът е в 17-ия месец от 36 месеца, а ситуацията с изпълнението е следната:

ВБ и Б2 са назначили вътрешни експерти в съвместния екип за управление на проекти.

Община Велико Търново подписа договорите за определения ръководител на проекта (външна експертиза) и назначения експерт по обществени поръчки (външна експертиза).

Б2 сключи договора за координатор на проектa (външна експертиза). Община Калафат е работила по разработването на спецификациите и документите, необходими за стартиране на опростената процедура за възлагане на обществени поръчки, с цел рехабилитация на улица Жиу в Калафат, окръг Долж, Румъния. Процедурата за възлагане на обществени поръчки стартира на 14 декември 2020 г., 4 компании бяха регистрирани в платформата за обществени поръчки, но не бе изпратена нито една оферта. След втора процедура за възлагане беше обявен победител и Б2 чака техническият проект на инвестицията да бъде валидиран и да започнат строителните работи. Също така все още не е започнало изпълнението на строителни работи във Велико Търново.

Според наличната информация в eMS, напредъкът на проекта към постигане на неговите финансови цели е както следва:

ВБ, Община Велико Търново, има общо декларирана сума за ПНК от 31 291,55 евро, от които ПНК сертифицира 31 291,55 евро, което представлява 0,79% от бюджета на партньора, 3 960 847,77 евро;

Б2, Териториална административна единица – град Кaлaфат, има обща декларирана сума за FLC от 8 398,82 евро, от които FLC е сертифицирала 6 703,40 евро, което представлява 0,97% от бюджета на партньора, 691 575,81 евро

Б3, Асоциация „Бъдеще днес“, няма декларирани суми във ПНК.

Имайки предвид сумите, сертифицирани от ПНК, 37 994,95 евро, финансовият напредък е 0,80% от общия бюджет, 4 769 687,25 евро.                                                         

Изображения

Август 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.