Slide background
Slide background
Slide background

MN-DJ: CLOSER (ROBG-390)

Монтана - Долж: По-добър достъп - по-близки общности

Каква е целта?

Общата цел на проекта е развитието на пътната инфраструктура в трансграничния район чрез подобряване на достъпа между възлите и TEN-T мрежата в региона. Предложеният проект предвижда модернизация на два пътя - път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана от км 94 + 000 до км 101 + 199.48, област Монтана, и път DJ561B Сегарчя-Дръник от км 0 + 000 до км 12 + 130, окръг Долж с обща дължина 19,32 км.

Какъв е бюджетът?

7,737,783.80 евро, от които6 577 116.22 евро ЕФРР

Крайният срок за средата на периода на изпълнение на проекта е 31 октомври 2021.

ВБ: целта в средата на периода на изпълнение приета в договора за финансиране е 5,230 евро;

Б2: целта в средата на периода на изпълнение приета в договора за финансиране е7,034 евро;

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Агенция Пътна Инфрсаструктура

Бенефициент 2 (Б2): Териториална административна единица - окръг Долж

Кога се изпълнява?

Начална дата:02.04.2020

Крайна дата:29.03.2023

Продължителност: 35 месеца и 28 дни

Къде се изпълнява?

Монтана в България

Долж в Румъния

Как се изпълнява?                                 

  • Модернизиране на път DJ561B Сегарчя - Дръник от км 0 + 000 до км 12 + 130, окръг Долж
  • Модернизиране на път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана от км 94 + 000 до км 101 + 199,48, област Монтана
  • Разработване на 5 съвместни механизма, състоящи се от образователни и информационни кампании
  • Организиране на дейности за комуникация и популяризиране

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 19.32 км рехабилитирани пътища, 3 съвместни механизма, които улесняват свързването на вторични/третични възли към инфраструктурата на TEN-T

Резултати от програмата: 67 177 лица от трансграничния регион ще бъдат обслужвани от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T

Статус на проекта (отразен в доклади за напредък)

В момента проектът е в началото на периода на изпълнение.

През отчетния период бенефициентите на проекта се съсредоточиха върху разработването на документите за процедурите за възлагане на обществени поръчки и върху сключването на договори относно придобивания на услуги и доставки.

По отношение на инвестиция I1 „Mодернизиране на път II-81” в Монтана, ВБсключи договор за строителни работи на 14.08.2020 г. и договор за услуги за надзор на строителните работи на 21.07.2020 г.

От името на Б2, договор за доставка на всички продукти, включени в Дейност A.T1.1 „Образование на децата за безопасността на трафика“ и също така в Дейност A.T1.2 „Кампания за информираност на възрастните за управление на скоростта и толерантността на хората по пътищата” беше сключен на 30.09.2020г. Този договор също така ще предостави всички резултати за работния пакет "Комуникация".

За инвестицията I2 „Модернизация на окръжния път DJ 561B“, Б2 направи обществена поръчка за възлагане на договор за разработване на техническия проект и в момента офертите се оценяват от комисията за оценка.

Изображения

Август 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.