Slide background
Slide background
Slide background

ICONIC CULTURAL SITES IN EUROREGION RUSE-GIURGIU (ROBG–424)

“Реконструкция и представяне на културните забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегиона Русе-Гюргево”

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се увеличи туристическата привлекателност на трансграничния регион Русе-Гюргево, представен от 2 от културните и историческите забележителности на региона, Пантеона в Русе и Крепостта в Гюргево.

Какъв е бюджетът?

1,426,760.12 евро, от които 1,212,746.09 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Русе

Бенефициент 2 (Б2): Териториално-административна единица - град Гюргево

Кога се изпълнява?

Начална дата: 31.07.2018

Крайна дата: 30.07.2023

Продължителност: 60 месеца и 1 ден

Къде се изпълнява?

Гюргево (Румъния)

Русе (България)

Как се изпълнява?

  • реконструкция на Пантеона на Възрожденските герои в Русе;
  • мултимедийна презентация;
  • разработване и оборудване на крепостта в Гюргево със съвременнo оборудване;
  • план за съвместно управление;
  • обща маркетингова стратегия;
  • каталог и уеб сайт, представящ културно наследство в регион Русе-Гюргево;
  • интегриран туристически маршрут;
  • дейности за информиране и публичност;

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 1 създадени интегрирани туристически продукти/услуги;

- 2 стратегии и планове за управление за валоризация на културното и природното наследство;

Резултати от програмата: увеличаване на броя на нощувките в трансграничния регион с 8000.

Статус на проекта

Проектът е в изпълнение.

Водещият бенефициент – община Русе завърши дейностите, свързани с обновяването на Пантеона на националните герои от Възраждането в Русе. Пантеонът е в експлоатация, добре поддържан и отворен за посетители.

По отношение на бенефициент 2 - Община Гюргево стартира изпълнението на строителните работи в крепост Гюргево в края на май 2021 г. Освен това, строителните работи в крепостта Гюргево бяха временно преустановени, поради необходимост от допълнителни измервания на електросъпротивление и електротомографски измервания, част от разрешението за археологически проучвания. В тази връзка, B2 подписа договори през март и през май 2021 г. за археологическа услуга по време на изпълнението на работите. За да извършат тези услуги, изпълнителите подадоха необходимата документация в Министерството на културата на Румъния и вече получиха разрешение за археологически проучвания. Междувременно изпълнението на строителните работи в крепостта Гюргево достигна приблизително 34%.

По време на дейността T1 „Внедряване на общи туристически механизми и подготовка на тръжни досиета“, Водещият бенефициент получи от доставчика на услуги разработения интегриран туристически маршрут, картата с идентифицираните точки на туристически маршрути и триезичния каталог на български, румънски и английски. Туристическият маршрут има за цел да представи историческото минало на общностите в района на Русе-Гюргево по систематичен, организиран, удобен за туристите начин и откроява обновения Пантеон и крепостта.

Също така, Бенефициент 2 - община Гюргево разработи съвместен триезичен План за управление, опазване, развитие и общо използване на културното наследство, който беше качен на уебсайта на проекта за представяне на емблематичното културно наследство на трансграничния регион Русе-Гюргево, който може да бъде достъпен на следния линк: https://cetate-panteonrobg.ro/ .

Изображения

Юни 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.