Slide background
Slide background
Slide background

Danube2 Wheels (ROBG-277)

Дунав на 2 колела

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да се създадат 3 нови интегрирани туристически продукта, за да се улесни по-доброто използване на съвместните туристически потенциали, а именно: един туристически продукт - приключенски пътешествия на пътя; един туристически продукт - приключенски пътувания офроуд, за свързване, където границата позволява, на маршрутите от Румъния и България и един туристически продукт - развлекателни пътувания за семейства с деца и за хора с увреждания, за да се улесни по-доброто използване на съвместния туристически потенциал, генериращ 5,600 нощувки в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

497,713.31 евро, от които 423,056.30 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Асоциация AISSER Кълъраш(Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Спорт за теб и мен – спортен клуб по кану – каяк (България)

Бенефициент 3 (Б3):Асоциация Спортен клуб ACTIS (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 09.08.2018

Крайна дата: 08.02.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде ще се изпълнява?

Кълъраш, Констанца, Текиргьол (Румъния)

Видин, Белоградчик (България)

Как ще се изпълнява?

  • 3 нови интегрирани туристически продукта: един туристически продукт - приключенски пътувания по шосе; един туристически продукт - приключенски пътувания офроуд, за свързване, където границата позволява, на маршрутите от Румъния и България и един туристически продукт - развлечения за семейства с деца и за хора с увреждания;
  • 2 стратегии за подобряване на устойчивото използване на природното и културното наследство: 1 обща стратегия за идентифициране на веломаршрутите за каране и изследване на природното и културното наследство и 1 обща стратегия за популяризиране на интегрираните туристически продукти, включително повишаване на осведомеността относно природното и културното наследство на областта;
  • 5600 туристически нощувки в региона, генерирани от създаването на новите интегрирани туристически продукти;
  • 2 информационни пункта за велосипеди, по един от всяка страна на границата, предлагащи информация, материали, насоки и велосипеди;
  • 12 пилотни действия, организирани в допустимата зона на програмата: 4 експериментални пътни експедиции (по 3 дни всяка); 4 експериментални експедиции офроуд (по 3 дни всяка), 2 експериментални пътувания за семейства с деца (по 3 дни всяко) и 2 експериментални пътувания за хора с увреждания и придружаващите ги лица (по 3 дни всяко).

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: създадените 3 нови интегрирани туристически продукта ще подкрепят устойчивото развитие на региона от икономическа, културна и социална гледна точка, за да се улесни по-доброто използване на съвместния туристически потенциал, генерирайки 5,600 туристически нощувки в трансграничния регион; 2 стратегии за подобряване на устойчивото използване на природното и културното наследство;

Резултати на програмата: 5600туристически нощувки трансграничния регион.

Статус на проекта

Изпълнението на проекта беше финализирано на 08.02.2020 и бяха изпълнени следните дейности:

1. 2 информационни пункта за велосипеди - един в Кълъраш (Румъния) и един в Белоградчик (България) бяха създадени и оборудвани с туристически велосипеди, планински велосипеди, ремаркета за велосипеди сбебешки колички, ремаркета за велосипеди за деца над 4 години, велосипеди с количка за хора с увреждания. И двете информационни точки са в експлоатация и се използват от хора за тематични разходки с велосипеди и за използване на оборудването.

2. Бяха разработени 2 общи стратегии: „Обща стратегия за идентифициране на велосипедни маршрути за пътуване и изследване на природното и културното наследство“ и „Обща стратегия за популяризиране на интегрираните туристически продукти, включително повишаване на осведомеността за природното и културното наследство на района“. И двете са достъпни на уебсайта на проекта.

3. Разработен е уебсайт на проекта https://www.danubeon2wheels.eu/.

4. Създадена е интерактивна карта. Интерактивната карта отразява туристическите маршрути в интерактивна и по -лесна за разбиране /интуитивна онлайн опция, за да бъде използвана от туристите. Интерактивната карта е достъпна на уебсайта на проекта, а също и в печатна версия.

5. Разработено е мобилно приложение с маршрути - то е достъпно както за Android, така и за iOS (iPhone) и съдържа разработени интегрирани туристически пакети, достъпни на уеб портала за представяне на проекта.

6. Създаването на нови интегрирани туристически продукти е генерирало 784 туристически нощувки в региона по време на периода на изпълнение (целевата стойност на проекта е 5,600 нощувки, от които 600 в периода на изпълнение) разликата, която остава ще бъде постигната през периода на устойчивост.

7. Създадени са 3 нови интегрирани туристически продукта: експериментални приключенски пътувания по асфалт, експериментални приключенски екскурзии офроуд и експериментални развлекателни пътувания за семейства с деца и за хора с увреждания и техните лични асистенти, като се организират 12 пилотни действия (по 3 дни всяко) в трансграничния регион, както следва:

a) 4 експериментални пътни експедиции:

CYCLE for FUN – Bugeac Tour беше организиран в периода 29 – 31 Май 2019

CYCLE for FUN – Road Tour Techirghiol беше организиран в периода31 Май– 2 Юни2019 

CYCLE for FUN – Vidin Road Tour беше организиран в периода 4 – 6 Септември 2019

CYCLE for FUN – Belogradchik Road Tour беше организиран в периода6 – 8 Септември 2019  

б) 4 експериментални експедиции офроуд:

CYCLE for FUN – Island Tour Calarasi беше организиран в периода8 – 10 Май 2019

CYCLE for FUN – Techirghiol MTB Tour беше организиран в периода10 – 12 Май 2019

CYCLE for FUN – Forest Tour Belogradchik беше организиран в периода22 - 24 Май 2019

CYCLE for FUN – Dunonia Tour беше организиран в периода24 – 26 Май 2019  

в) 2 експериментални екскурзии за семейства с деца:

CYCLE for FUN – Family Lake Tour беше организиран в периода31 Май – 2 Юни 2019 

CYCLE for FUN – Belogradchik Family Tour беше организиран в периода6 – 8 Септември 2019

г) 2 експериментални екскурзии за хора с увреждания и техните лични асистенти:

CYCLE for FUN – Balcan Special Tour беше организиран в периода22– 24 Май 2019

CYCLE for FUN – Techirghiol Lake Special Tour беше организиран в периода10 – 12 Май 2019

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.