Slide background
Slide background
Slide background

UNIMIS (ROBG – 528)

Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената

Каква е целта?

Да се извлече полза от туристическия потенциал на региона (природен и културен), чрез диверсификация на туристическото предложение на трансграничния регион, съсредоточено върху научния туризъм.

Какъв е бюджета?

1,473,253.99 евро, от които 1,252,265.87 евро от ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 55,000 евро за ВБ, 18,000 евро за Б2, 12,900 евро за Б3 и 4,000 евро за Б4.

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Природонаучен музеен комплекс Констанца

Бенефициент 2 (Б2): Исторически музей Каварна

Бенефициент 3 (Б3): Военноморската академия "Мирчя чел Бътрън"

Бенефициент 4 (Б4): Национален колеж "Мирчя чел Бътрън"

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 04.10.2018

Крайна дата: 03.03.2023

Продължителност: 53 месеца

Къде ще се изпълнява?

Каварна, Добрич в България

Констанца в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Разработване на 3 туристически продукта: лагери за астрономия, звездна навигация и произход
  • Разработване на стратегия за валоризиране на природното и културно наследство чрез възстановяване (където е приложимо) и популяризиране
  • Създаване на център за върхови постижения, който да има общ образец на региона Констанца-Добрич с цел привличане на туристи
  • Организиране на комуникационни събития 

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Постижения на програмата:

- 3 интегрирани туристически продукта / услуги, създадени,

- 1 обща стратегия, политика или план за управление за подобряване (включително повишаване на осведомеността) на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчиви икономически употреби.

Резултати от програмата: повишаване на броя на нощувките в трансграничния район със 47,000.

Статус на проекта

В момента проектът е в изпълнение, като досега са постигнати следните резултати:

Закупуването на 4K хибриден планетариум е финализирано и договорът е подписан на 09.08.2021 г. Оборудването е доставено до ВБ на 09.02.2022, като е инстралирано, тествано и персоналът на бенефициента е обучен.

Начална пресконференция беше организирана в Констанца на 23.06.2021 г. с 38 участници.

По отношение на изпълнението на дейност Т1. Създаване на туристически продукти, 15 наблюдения на открито (както са заложени във Формуляра за кандидатстване) са организирани от партньоритеи 180 астрономически урока са извършени от бенефициентите. 7 дневния лагер е организиран през Май 2022. Закупените в рамките на проекта пакети за мобилен телескоп, палатки, спални чували и надуваеми матраци са използвани за астрономически наблюдения на открито.

Всички уроци сазаписани и качени на уебсайта на проекта www.unimis.ro, в раздел Курсове. Работилница за стартиране на туристическия продукт Astronomy camps беше организирана в Констанца на 23.06.2021 г. с 32 участници.

Относно изпълнението на Дейност Т2. Съвместна стратегия за валоризиране на природното и културно наследство, Б2 подписа договор за разработване на съвместна стратегия за валоризиране на природното и културно наследство. Българската част от стратегията беше разработена. Текстът на стратегията беше преведен на английски език и качен в e-MS. Румънската част от стратегията също беше разработена като екстернализирана от водещия бенефициент на външна компания.Издаването на стратегията (събитие за популяризиране на стратегията), беше организирано от Б2 през май 2022 г.

В допълнение, Б3 – Военноморска академия „Мирча чел Батран” организира първото плаване в Черно море на 10.10.2019 г. в рамките на втория туристически продукт, Навигация по звезди и три плавания с ветроходни лодки тип йола на 02.08.2021, 03.08.2021, 04.08.2021. На 02.08.2021 г. в Констанца беше организиран семинар за лансиране на туристическия продукт Навигация по звезди с 52 участници.

Дейностите на Дните на отворените врати бяха организирани от Военноморска академия „Мирча чел Батран” в периодите 05-06.08.2021 г. с участие на 46 души и 27.09-01.10.2021 г. с участие на 226 души.

Б4: бенефициентът подписа договор със SC Sky Professionals SRL за пакета за туристически продукт Астрономически лагер. Оборудването е доставено.

ВБ подписа с Init-Link Net-Cluster SRL за създаването на уебсайта. Адресът на уебсайта е www.unimis.ro.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.