Slide background
Slide background
Slide background

Project: ROBG-432

Силистра – Екологичен – Жизнен – Електрически - Наводари Транспорт

Каква е целта?

Подобряване на връзката между третостепенни възли чрез реконструкция на 4.315 км пътища и въвеждане на екологично чист транспорт в трансграничния район Силистра-Наводари.

 

Начална дата: 24.04.2018/Крайна дата: 23.04.2023/Продължителност: 60 месеца

Партньори и бюджет

Бенефициент Бюджет
(€)
от който Инфраструктура и строителни работи (€)

от които

строителни работи (€)

Цел в средата на периода на изпълнение (€)
ВБ: Община Наводари(RO) 4,834,591.34 4,390,667.56 4,273,698.04 1,000,000
Б2: Община Силистра (BG) 3,062,136.45 2,697,862.79 2,672,320.59 67,634
Общо 7,896,727.79 7,088,530.35 6,946,018.63 1,067,634

 

Местоположение

Наводари, Силистра

 

Проектни дейности 

  • Изготвяне на съвместна стратегия, чиято цел е да се идентифицират по-добри транспортни услуги за гражданите в трансграничния регион, да се подобри достъпността и мобилността на хората с минимално въздействие върху околната среда и предложения за изготвяне на бъдещи съвместни проекти;
  • Разработване на съвместен пътеводител, който ще събира информация за велосипедни алеи и маршрути, забележителности - културно и природно наследство, хотели, магазини и гаражи за велосипеди в района на Силистра и Наводари;
  • Изграждане на 14.414 м велосипедни алеи, изграждане на 7 докинг станции в Силистра (за стандартни и електрически велосипеди), 36 автобусни и велосипедни станции в Наводари и 1 соларен паркинг в Силистра;
  • Рехабилитация на 4,315 км път;
  • Организиране на дейности за информиране и публичност.

 

Принос към индикаторите на Програмата

Изпълнение на програмата:

4,315 км рехабилитирани пътища

2 съвместни механизма, които улесняват свързването на второстепенни/третостепенни възли с инфраструктурата ТЕN-Т;

Резултати на програмата:

68,211 човека от трансграничната зона ще бъдат обслужени от модернизирана инфраструктура, водеща към TEN-T.

 

Статус на проекта

Текущо състояние на проекта:

Проектът е в 38-ия месец на изпълнение от 44 месеца (удължен с 14 месеца с допълнително споразумение № 2/20.10.2020 г.). Физическият прогрес е следният:

- ВБ финализира работата по дейност I2 - Рехабилитация на пътища (Рехабилитация на булевард Наводари, дължина 3 840 km), но от дясната страна на булеварда, при км 3+840, тротоарът не е завършен (на място има бетонна конструкция около която липсват паветата). В края на рехабилитирания участък, км 3+840 от дясната страна, се забелязва не особено видима повреда на пътя. В тази зона в края на канавката асфалтът се е счупил, последната покривна плоча се е преместила.

- Монтирани са 33 автобусни и велосипедни станции;

- Дейностите, които ВБ все още трябва да изпълни, са: велоалеята по улиците Албинелор и Констанца, инсталиране на пътните знаци по улиците Албинелор и Констанца, монтиране на предпазен метален парапет, монтиране и боядисване на пешеходния парапет и за монтиране на 3 -те броя автобусни станции.

- Б2 е финализирал дейността I2- Рехабилитация на пътища (Рехабилитация на ул. Никола Й. Вапцаров, 0 475 км), издадено е Удостоверение 15 от 28 февруари 2020 г. от органите на Дирекцията за национален строителен контрол за финализирания рехабилитиран път.

- Все пак Б2 регистрира забавяния по Дейност - I1 Устойчива екологична транспортна система, а именно Работи по велоалеите и доковете за велосипеди в Силистра и Работи посоларния паркинг.

Уебсайтът на проекта е актуализиран и функционален: https://ro.seven-t.ro/.

Искане за изменение № 5/искане за допълнително споразумение № 4 относно модификацията за промяна на местоположението на 7 автобусни и велосипедни станции е инициирано в системата еMS на 08.07.2021 г.

Крайният срок за половината период на изпълнение на проекта беше 31 юли 2019 г. Тъй като и двамата бенефициенти изпълниха целите си, установени за половината период на изпълнение, няма риск от освобождаване на средства на ниво проект. В момента финансовият напредък на всеки партньор е следният:

1. От общия бюджет на ВБ, 4,834,591.34 евро, сумите, поискани за сертифициране, възлизат на 3,388,817.07 евро, от които общите суми, сертифицирани от ПНК, възлизат на 3,357,814.64 евро (69.45 %).

2. От общия бюджет на Б2, 3,062,136.46 евро, сумите, поискани за сертифициране, възлизат на397,807.31 евро, от които общите суми, сертифицирани от ПНК, възлизат на377,317.34 евро (12.32%).

Финансовото изпълнение на ниво проект до настоящия момент е 47.30 % (а именно 3,735,131.98 евро, които представляват суми, сертифицирани от ПНК) от общия бюджет на проекта (7,896,727.80 евро).

Изображения

Декември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.