Slide background
Slide background
Slide background

DJ-VR: R.A.E.S (ROBG-195)

Координирани и ефективни реакции на институциите при извънредни ситуации в региона на Долж-Враца

Каква е целта?

Да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион Долж-Враца.

Какъв е бюджетът?

5,935,643.42 евро, от които5,045,296.89 ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 31,811 евро за Водещия бенефициент, 0 евро за Бенефициент 2 и908,859 евро за Бенефициент3.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално административно звеноОкръг Долж(Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Инспекторат за Спешни случаи Олтения (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Община Враца (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 22.12.2017

Крайна дата: 21.12.2023

Продължителност: 72 месеца

Къде се изпълнява?

Окръг Долж, Румъния

Област Враца, България

Как ще се изпълнява?

  • Създаване на звено за интервенции при извънредни ситуации в трансграничния регион - Крайова УЕСИ;
  • Обезпечаване на оборудване за интервенции при извънредни ситуации за звеното за интервенции при извънредни ситуации в трансграничния регион - Крайова;
  • Създаване на трансграничен пункт за подобряване на капацитета на институциите за намаляване на последствията при извънредни ситуации и бедствия във Враца;
  • Съвместни учения за симулиране на трансгранични бедствия в Долж и Враца;
  • Повишаване на информационната кампания в случай на рискови ситуации;
  • Организиране на пресконференции в началото, средата и края на проекта във Враца и съответно в Долж;
  • Разработване на информационни и рекламни материали (временни и постоянни билбордове, банер за събития с участието на обществеността / заинтересованите страни, персонализирани папки, бележници, писалки, дипляни и брошури).

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 793 504 лица, ползващи се от дейности по управление на риска; 793 504 лица, ползващи се от мерки за защита от наводнения; 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реакция при извънредни ситуации.

Резултати на програмата: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион.

Статус на проекта (отразен в докладите за напредък)

Проектът регистрира забавяния в изпълнението на ниво Водещ бенефициент, но се прилагат мерки, за да се подновят дейностите.

ВБ е стартирала процедура за възлагане на обществена поръчка за специализирано оборудване (открита тръжна процедура за линейка тип B, линейка тип C и за пожарна кола 4500 l) 5 пъти и всеки път е отменена. Процедурата ще бъде стартирана след преоценка на стойността и бюджета на поръчката.

По искане на международното летище Крайова, ВБ анализира възможността за преместване на интервенционното звено поради факта, че друг проект, който има стратегическо значение на регионално ниво, състоящ се в изграждането на нов пътнически терминал, както и карго терминал, ще да бъдат изпълнени на терена, където се предвиждаше да бъде построен УЕСИ. Новото местоположение, съществуващо в близост до предишното, вече беше идентифицирано. Сред новото земно местоположение, установено за извършване на предвидените строителни работи, е идентифицирана съществуваща сграда, която не е отразена в Поземления кадастър, която трябва да бъде съборена. ВБ - Териториално административно звено – Окръг Долж получи повечето от споразуменията, поискани с последното издадено разрешително за градоустройство 1394 / 14.07.2021 г., но все още е в процес на получаване на Споразумението за околна среда, Разрешителното от КАТ и от Румънската администрация за гражданско въздухоплаване.

Закупено и доставено ИТ и електронно оборудване за фонда на Крайова UESI.

Следното оборудване е придобито от Б3: „Медицинско оборудване за наблюдение на жизнените показатели“, „Вентилационна система за спешен транспорт за командна и асистирана вентилация с интегрирана кислородна бутилка“, „Пикап 4x4 с голям капацитет“, „Специализирано превозно средство за транспортиране на кръвни продукти и човешки органи за трансплантация“ и „Бърза помощ с кувьоз за транспортиране на новородени“. Подписани са договорите за „Тежкотоварна аварийна машина за катастрофирал камион“, „Техническа спасителна машина“, „Зимен камион със снегорин и разпръсквач за пясък и сол“ и „RIB лодка (Твърда надуваема лодка) с ремарке за транспортиране“.

Б3 подписа на 16.10.2019 договор за дейността „Съвместни учения за симулиране на трансгранични бедствия в Долж и Враца”. Предметът на услугите по този договор се задържа до разработването на основните дейности по проекта

На 27.10.2020 г. беше подписан и договор за „Кампания за повишаване на осведомеността в случай на рискови ситуации“.

Обектът на услугите по гореспоменатите договори е задържан до разработването на основните дейности по проекта.

Изображения

Юни 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.