Slide background
Slide background
Slide background

HAMANGIA (ROBG-407)

Възстановяване на уникалнотo общо културно наследство и популяризиране на съвместен туристически продукт"Хаманджия - първата цивилизация на стара Европа

 

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на културното наследство - културата "Хаманджия" в българския и румънския регион Добруджа чрез съвместните усилия и действия по опазване и валоризация на културното наследство на Хаманджия с оглед развитието на съвместен интегриран туристически продукт "Хаманджия" и съвместното му популяризиране и управление.

Какъв е бюджетът?

1,494,037.66 евро, от които1,269,932 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Шабла (България)

Бенефициент 2 (Б2):Териториална административна единица – град Чернавода (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 27.07.2018

Крайна дата: 26.01.2023

Продължителност: 54 месеца

Къде се изпълнява?

Добрич (България)

Констанца (Румъния)

Как се изпълнява?                                 

  • Изследване на културата "Хаманджия" на целевия трансграничния регион като информационна база за по-нататъшното обосновано съвместно развитие на туристическия продукт "Хаманджия";
  • Разработване на съвместен интегриран туристически продукт "Хаманджия", вкл. съвместен туристически маршрут и иновативни туристически услуги, базирани на ИКТ;
  • Валоризация на ресурсите и подобряване на привлекателността на археологическия обект "Археологически парк Дуранкулак - Хаманджи" в община Шабла чрез инвестиции в малък мащаб;
  • Валоризация на историческите и културни ресурси на Черна вода чрез изграждане на "център Хаманджия", съставен от нов музеен подход чрез малки инвестиции в рехабилитация и налагане на съществуващи сгради;
  • Популяризиране на туристическия продукт "Хаманджия" чрез организиране на промоционални кампании сред целевите групи в съответствие с маркетинговата стратегия, разработена по проекта.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: увеличение на очаквания брой посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракциис 80 000, 1 брой създадени интегрирани туристически продукти/услуги, 2 обща стратегия, политика или план за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиво икономическо ползване.

Резултати от програмата: 40 000 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Проектът се изпълнява в момента и отчетените постижения до момента са следните:

- прессъобщения бяха публикувани на интернет страниците на общините Шабла и Чернавода;

- Техническият проект за разработването и реконструкцията на "Археологически парк Дуранкулак-Хамангия" в Шабла е разработен от ВБ. Договорът за изпълнение на строителството е подписан на 22.06.2021 г., строителните работи са в ход, предвижда се да бъдат изпълнени в рамките на 6 месеца;

- Техническият проект за развитие на център Хамангия в град Чернавода, вкл. двете съществуващи сгради, предназначени за развитието на Hamangia Center и Atelier Ganditorul (Thinker Workshop), са разработени от Б2. Договорът за изпълнение на строителството е подписан на 04.08.2021 г., строителните работи продължават, предвижда се да бъдат изпълнени в рамките на 12 месеца;

- Съвместното проучване на културата „Hamangia“ и нейното въздействие върху целевия регион.

Изображения

Август 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.