Slide background
Slide background
Slide background

Съвместни инвестиции за извънредни ситуации в Окръжен съвет Олт и община Долна Митрополия

(ROBG-244)

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да подобри аварийната готовност и капацитета за предотвратяване на риска в трансграничния район на областите Олт и Плевен, община Долна Митрополия.

Какъв е бюджетът?

916,047.52 евро, от които 778,640.38 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално административно звено - окръг Олт (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Долна Митрополия (България)

Kога?

Начална дата: 25.08.2018

Крайна дата: 24.07.2022(удължено с 9 месеца)

Продължителност: 47 месеца

Къде?

Олт в Румъния

Плевен (България)

Как?

•        Закупуване на специализирано оборудване

•        Общ анализ и план за съвместни координирани действия

•        Съвместни обучения и демонстрация в трансграничния регион

Резултати (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 454,911 души, които се възползват от действия по управление на риска; 454,911 души, които се възползват от мерки за защита от наводнения и 4 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации

Резултати от програмата: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион чрез създадените съвместни партньорства.

Статус на проекта (отразено в докладите за напредъка)

В момента проектът е в процес на изпълнение. Срокът за изпълнение беше удължен с 9 месеца до 24.07.2022 г.

ВБ е получила трите АТВ-та и джипа пикап, който вече е под наблюдението на Инспектората по извънредни ситуации Олт. Подписан е договор за доставка на автопомпата на 04.06.2021г. Изпълнителят има 7 месеца от подписването на договора да достави автопомпата.

Б2 подписа договори за следното оборудване: багер-товарач с допълнително оборудване към него, машина за раздробяване на дърво, мини товарач на колела, въртящи се снегорини и четка за отпадъци с контейнер за вода, превозно средство с висока проходимост.

На 19.08.2021 г. бяха доставени машина за рязане на дърва и мини товарач на колела, въртящи се снегорини и четка за боклук с контейнер за вода.

Б2 очаква скоро да подпише договорите за доставка на въздушната платформа и за трактора.

Двудневно обучение беше организирано от Б2 чрез онлайн среща на платформата ZOOM, през периода 22-23 юни 2021 г. На него присъстваха представители на доброволческата формация от Долна Митрополия, представители на Инспектората по извънредни ситуации Олт и жандармерията на Олт.

През първия ден на обучението бяха проведени презентации на тема: „Законодателство за дейността на доброволните формирования в Република България“, „Основни теми в обучението и подготовката на доброволчески формирования“ и презентации на тема Алгоритъм за съвместни действия между структурите за пожарна безопасност и защита на населението и общински доброволчески формирования ”,„ Природни бедствия - превенция и споделяне на добри практики ”. Във втория ден от обучението беше представен документален филм „Спасител 2016“ и презентация на тема „Аерокосмическите технологии в борбата с природните бедствия“.

Освен това беше разработен съвместният план за действие.

ВБ организира втората пресконференция по проекта на 28 юли 2021 г. в Слатина. Участниците бяха представители на двата екипа по изпълнение, представители на Инспектората по извънредни ситуации Олт и Инспектората на жандармерията на Олт.

На 29 юли 2021 г. беше публикувана статия във вестник „Газета де суд“, представяща информация за етапа на проекта.

Б2 също имаше съобщение за пресата, публикувано на 06.07.2021 г. в местни медии.

Изображения

Юни 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.