Slide background
Slide background
Slide background

EasyGuide (ROBG-29)

Интерактивно мобилно приложение за популяризиране на историческото и културно наследство в района на Кълъраш и Силистра

Каква е целта?

Проектът има за цел да популяризира трансграничния регион Кълъраш и Силитра като туристическа дестинация като развива интегрирана виртуална туристическа среда.

Какъв е бюджетът?

927.792,47 евро, от които788.623,59 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Силистра

Бенефициент 2(Б2): Музей Долен Дунав - Кълъраш

Кога се изпълнява?

Начална дата: 27.06.2017

Крайна дата: 26.03.2019

Продължителност: 21 месеца

Кога се изпълнява?

Област Силистра, България

Окръг Кълъраш, Румъния

Как се изпълнява?                                 

  • Интерактивна екскурзоводска среда (ITGE), която популяризира регионалното историческо и културно наследство като туристически обекти
  • Мобилно приложение за ITGE, предоставящо иновативен лесно достъпен продукт, който ще популяризира региона като туристическа дестинация
  • Цифрови дисплеи - разположени на обществени места и популярни сайтове, популяризиращи интересните места на регионите

Какви ще са резултатите (какъв ще бъде приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: създаване на 3 интегрирани туристически продукти / услуги, 300 очакван брой посещения на забележителности, атракции и поддържани обекти на културното и природно наследство (COI), 1 план за валоризация (включително повишаване на информираността) на културното и природното наследство чрез възстановяване и популяризиране на устойчиви икономически употреби

Резултати на програмата: 150.000 брой на туристическите нощувки в следващите 5 години

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Резултати:

1 мобилно приложение за EasyGuide-Silistra-Calarasi, достъпно както за IOS, така и за Google Store на български, английски и румънски езици. Мобилното приложение предоставя информация по отношение на 35 обекта, избрани в проекта за да бъдат популяризирани, от които 20 от българска страна и 15 от румънска страна;

- 1 уеб портал на проекта: www.easyguide-portal.com;

- 35 информационни киоска, инсталирани в близост до забележителности и централни обществени обекти;

-1 план за управление, описващ основните резултати на проекта, и по-специално представящ информация по отношение на 35-те селектирани обекта.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.