Slide background
Slide background
Slide background

RTD Giurgiu-Ruse (ROBG-502)
Поддържане на селския туризъм чрез културното наследство
в района на Гюргево-Русе

 

Каква е целта?

Общата цел на проекта е разработването на интегриран подход за популяризиране на културното нематериално наследство на селските общности от Гюргево и Русе с цел подпомагане на местното икономическо развитие и развитието на селския туризъм.

Какъв е бюджетът?

360,279.12 евро, от които 306,237.24 ЕФРР

Цел в средата на изпълнение на периода: 65,000 евро за водещ бенефициент, 104,500 евро за Бенефициент 2.

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Източна Дунавска Конвенция и посетители на Асоциация Бюро

Бенефициент 2 (Б2): Център за подкрепа на бизнеса за малки и средни предприятия - Русе

Кога?

Начална дата: 14.09.2018

Крайна дата: 13.11.2020

Продължителност: 14 месеца

Къде?

Русе в България

Гюргево в Румъния

Как?                                                   

  • Документиране на селските общности и разработване на съвместно проучване
  • Поддържане и насърчаване на селския туризъм в района на Гюргево-Русе
  • Разработване и разпространение на стратегията за валоризация

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:1 интегриран туристически продукт / услуга, 1 обща стратегия, политика за планирано управление и валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяване и насърчаване за устойчиво икономическо използване

Резултати на програмата: 500 туристически нощувки в района на трансграничния регион

Статус на проекта

Изпълнението на проекта беше финализирано през ноември 2019 г. и окончателният доклад за изпълнение тепърва ще се представя.

Създаден бе екип за управление на проекти, а откриващата пресконференция се проведе в Гюргево на 26.11.2018 г. и в Русе на 13.12.2018 г. Всички услуги и оборудване бяха възложени на подизпълнители.

Въз основа на обща методология, двата партньора избраха 10 села в окръг Гюргево и 10 села в област Русе с най-висок потенциал за селски туризъм, което беше оценено в съвместно проучване на селските общности с туристически потенциал. Въз основа на съвместното проучване Б2 разработи съвместна стратегия за валоризация, изследваща потенциала на район Гюргево-Русе да привлече туристическото търсене и да развие силен качествен бранд и регионален етикет чрез опита и продуктите, които могат да бъдат предложени. За да се популяризира Съвместната валоризационна стратегия бяха организирани сесии от кръгли маси със заинтересовани страни във всяко от избраните 20 села. Реализирани бяха комуникационни дейности и промоционални материали, както и рекламни видеоклипове за всяко от 20-те села. Повече информация е достъпна на уебсайта на проекта http://rtdgiurgiuruse.eu/.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.