Slide background
Slide background
Slide background

ROBG - 290

TWTLD (ROBG-290)

Писмените съкровища на Долен Дунав

Каква е целта?

Общата цел на проекта е насърчаване на съвместното опазване, защита, популяризиране и развитие на писменото нематериално културно наследство на трансграничния регион Румъния – България чрез разнообразяване на туристическите услуги и развитието на литературния туризъм, като основен фактор за използване на общите предимства и потенциал, както и преодоляване на несъответствията.

Какъв е бюджетът?

486 028.75 евро, от които 413 124.43 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Фондация "Глобални библиотеки България"

Бенефициент 2 (Б2): Окръжна библиотека - Долж „Александру и Аристиа Аман“

Бенефициент 3 (Б3): Регионална библиотека„Любен Каравелов“

Кога се изпълнява?

Начална дата: 10.10.2018

Крайна дата: 09.10.2021 (удължен с 4 месеца)

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Крайова – в Румъния

София, Русе – в България

Как се изпълнява?

  • Нов интегриран туристически продукт Долен Дунав Трансгранична дестинация за литературен туризъм (Долен Дунав CBDLT)
  • Две пилотни, модерни и иновативни за целия регион литературни туристически атракции ще бъдат създадени в библиотеките в Русе и Крайова, базирани на най-новите дигитални технологии
  • Най-малко 5 литературни туристически пакета и 5 туристически маршрута ще бъдат създадени в трансграничната зона
  • Два международни литературни фестивала
  • Интегрирана стратегия за развитие на Долен Дунав CBDLT,разработена с активното участие на всички заинтересовани страни в трансграничния регион
  • Тригодишен план за действие за управление на Новия Долен Дунав CBDLT;
  • Стратегически план за развитие на трансгранична мрежа от заинтересовани страни ще бъде изготвен
  • Иновативна маркетингова стратегия за международно популяризиране на новата визия на Долен Дунав CBDLT.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: Увеличаване на очаквания брой посещения на подкрепени обекти от културно и природно наследство и атракции, създадени 2 интегрирани туристически продукта/услуги, 4 общи стратегии, политики или планове за управление и валоризация (включително повишаване на осведомеността) на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчива икономическа употреба.

Резултати на програмата: увеличаване броя на нощувките в трансграничната зона с 4.320.

Статус на проекта

Дейността по провеждане на регионално проучване и разработване на Интегрирана стратегия за устойчиво развитие на писмените съкровища на Долен Дунав като трансгранична дестинация за литературен туризъм приключи.

Резултатите, постигнати от тази дейност, включват електронна база данни за идентифицираните ресурси за литературен туризъм, използвана като база за разработване на маршрути и места за литературен туризъм и също така ще бъде използвана при по -късна оценка на потенциалните заинтересовани страни.

Процесът на дигитализация продължава и се очаква да продължи след времевата рамка на текущия проект и е зададена цел от най -малко 200 000 страници, сканирани на партньор по проекта. Б2 сканира досега 133 000 страници.

До момента е доставено следното оборудване:

-Станция за ламиниране на книги;

-2 x скенери за книги;

- Сървър за съхранение на цифрово съдържание;

- 2 x Рутер със защитна стена;

- 2 x уреди за непрекъснато захранване;

- 4 x компютъра;

- 2 x Fog screen за интерактивно представяне на комикси и стари снимки;

- 2 x Hologram cube 22’ за холографски изображения;

- 2 x Интерактивен 3D промоутър;

- 2 x Пирамида с холографски изображения 64’;

- 4 x Мултимедийни интерактивни екрани 65”;

- 2 x Голяма маса със сензорен екран 55”;

- 4 x Прозрачен екран 50”;

Текстът на Меморандума за разбирателство е качен на уебсайта в раздела за заинтересованите страни: https://www.litdanube.eu/bg/transgranichna-partnorska-mrezha.

Процесът на подписване на 150-те меморандума за разбирателство с потенциални заинтересовани страни от трансграничния регион продължава.

Иновативната маркетингова стратегия е достъпна и за широката общественост: https://www.litdanube.eu/ro/re%C8%9Bea-de-parteneri-transfrontalieri.

Във връзка с двата литературни фестивала, предвидени да се проведат в Крайова и Русе, досега е доставено следното оборудване:

- 3 x Преносим компютър за дейности на открито;

- 1 x професионална камера за получаване на качествени видео и изображения от събития по време на литературните фестивали;

- 1 x преносим екран;                                                                     

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.