Slide background
Slide background
Slide background

TM (ROBG-256)

Модернизация на здравните услуги в болниците

Турну Мъгуреле и Никопол

Каква е целта?

Да подобри ефективността на здравните услуги и сътрудничеството между доставчиците на здравни услуги на ниво общности от Турну Мъгуреле и Никопол.

Какъв е бюджетът?

1,489,666.82 евро, от които 1,266,216.80 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториална административна единица-Турну Мъгуреле (Рум.)

Бенефициент 2 (Б2): Община Никопол (Бг.)

Кога?

Начална дата: - 27.10.2020

Крайна дата: - 26.10.2022

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Телеорман в Румъния

Плевен в България

Как?

  • 2 модернизирани болници (Турну Мъгуреле и Никопол)
  • 2 обмена на опит между болничните служители

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 поддържа трансгранични механизми (споразумения, мрежи, регламенти, проучвания, политики, стратегии, инструменти за обмен на информация) за подобряване на капацитета за сътрудничество.

Резултати от програмата: подобрено ниво на координация на публичните институции в района

Статус на проекта:

Проектът приключи на 26.10.2022 г.

И двамата бенефициенти създадоха екипите за управление на проекта и първата съвместна среща беше организирана онлайн на 14.01.2021 г. И двамата бенефициенти по проекта закупиха необходимото оборудване за екипите за управление на проекта.

Дейност Т2. “Информация и публичност” - ВБ организира конференцията за старта на проекта на 30.08.2021 година,а също така, промоционални материали (образци на брошури, бележници, папки, листовки, плакати, банери и химикали), бяха изработени и доставени.

Б2 публикува 1 прессъобщение за старта на проекта в общинския вестник. Заключителната пресконференция беше организирана от Б2 на 06.10.2022 г. в Никопол.

Дейност Т3. „Модернизиране на болницата в Турну Мъгуреле” - процедурата за обществена поръчка за доставка на медицинско оборудване (организирана в 13 лота) беше финализирана с подписване на 13 договора за доставка на цялото оборудване. Медицинското оборудване е доставено и монтирано в Общинската болница в Турну Мъгуреле, а персоналът е обучен за работа с оборудването.

Дейност Т4. „Модернизиране на болницата в гр. Никопол”– тръжната процедура за закупуване на медицинска апаратура приключи на 10.12.2021 г., с подписване на договор за доствка. Медицинската апаратура е доставена и монтирана в Общинска болница – Никопол през март и април 2022 г. Персоналът на болницата е обучен за работа с апаратурата.

Събитие за обмяна на опит се проведе в периода 08.09.2022 г.-13.09.2022 г. В сградата на болницата в град Турну Мъгуреле, което продължи 4 дни,с участието на 20 служители от болницата в Никопол и 20 от болницата в Турну Мъгуреле.

Събитие за обмяна на опит се проведе в периода 21.09.2022 г.-27.09.2022 г. в сградата на болницата в Община Никопол, което продължи 4 дни, с участието на 20 служители от болницата в Никопол и 20 от болницата в Турну Мъгуреле.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.