Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 418

ROAD SAFETY AND TEN-T CONNECTIVITY RUSE-GIURGIU (RO BG-418)

Инвестиране в пътна безопасност и подобряване на връзките между Община Русе и окръг Гюргево с Трансевропейската транспортна мрежа

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да допринесе за устойчивата и сигурна мобилност на хора и стоки в трансграничния райончрез прилагане на координирани трансгранични действия за подобряване и поддържане на пътната инфраструктура, свързана с Трансевропейската транспортна мрежа и чрез използване на съвместни механизми за планиране и общи действия в областта на безопасността и сигурността на движението.

Какъв е бюджетът?

6,326,447.21 евро, от които 5,377,480.12 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Русе

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административно звено - окръг Гюргево

Кога се изпълнява?

Начална дата: 15.08.2018

Крайна дата: 14.02.2022

Продължителност: 42 месеца

Къде се изпълнява?

Гюргево (Румъния)

Русе (България)

Как се изпълнява?

  • Реконструкция и модернизация на 3.1 км път, покриващ ключовия булевард в Русе" "Трети Март" и свързания с него мост "Сарайски"
  • Доставка на оборудване за мониторинг на трансграничния трафик и пътна безопасност в окръг Гюргево
  • Разработване на Съвместна стратегия за сигурност на трафика в трансграничния регион Русе-Гюргево
  • Провеждане на съвместни информационни кампании за обучение по безопасност на движението на населението в партньорство със съответните заинтересовани институции от двете страни на границата.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 3.1 км реконструирани или модернизирани пътища

3 съвместни механизми за улесняване свързването на вторични/третични възли към инфраструктурата на Трансевропейската транспортна мрежа (напр. насочване по маршрута, откриване и управление на инциденти/извънредни ситуации, проучвания на пътния поток, предпроектни проучвания отнасящи се до трансграничната зона)

Резултати от програмата: 210,000 човека от трансграничното население, обслужени от модернизирана инфраструктура, водеща до Трансевропейската транспортна мрежа.

Статус на проекта(отразено в докладите за напредъка)

Проектът е в процес на изпълнение и са направени важни стъпки за основните дейности по проекта.

В началото на проекта бяха проведени две съвместни начални пресконференции – една в Русе и една в Гюргево.

В Дейност Т1 „Прилагане на съвместни механизми“ и двамата бенефициенти по проекта вече са сключили договори: ВБ - Община Русе за „Провеждане на съвместни кампании за осведоменост и обучение по сигурност на движението на населението в партньорство със съответните заинтересовани институции от двете страни на границата“. В рамките на договора за услуги ВБ проведе първата образователна кампания, която се проведе в Русе в края на октомври 2020 г. Участваха 50 студенти и представители на заинтересованите страни. Втората образователна кампания се проведе в Гюргево в средата на май 2021 г. с участието на 58 ученици, както и представители на румънските заинтересовани страни.

За Дейност Т.1 „Прилагане на съвместни механизми“, Б2 - Окръжен съвет Гюргево подписа няколко договора за закупуване на оборудване за поддръжка на пътища за Пътно управление на окръг Гюргево. За всичките шест партиди от процедурата (Лот 1 - Автогредър, Лот 2 - Довършител на асфалт, Лот 3 - Съчленен тандемен вибриращ валяк, Лот 4 - Фреза за асфалт, Лот 5 - Монтаж на стълбове за парапет на превозно средство и Лот 6 - 8x4 Самосвал с Оборудване за почистване на сняг), Б2 подписани договори и основната част от съответното оборудване се доставя вече в помещения на Б2.

В допълнение, процедурата за DJTADJCT беше финализирана, с придобиването на предвиденото оборудване: Лот 1 - оборудването беше предоставено за безплатна употреба на Дирекция "Транспорт" на Съвета и Лот 2 - оборудването, също предоставено на свободна употреба на Дирекция "Транспорт" на Съвета .

Б2 - Окръжен съвет Гюргево подписа договор за съвместна разработка на стратегия и проектът на съвместната стратегия за сигурност на движението беше изготвен и изпратен до ВБ, местни румънски и български заинтересовани страни за консултации / модификации, предложения (ако има такъв), поради което документът е в обществена консултация, за да се стигне до окончателната версия, която да бъде одобрена.

От името на ВБ - Община Русе, процедурата за възлагане на обществени поръчки за изработване на технически проект, упражняване на авторски надзор и строителни дейности, свързани с„ Реконструкция и модернизация на 3,1 км път, покриващ ключовия за град Русе бул.. "Трети март" и свързаният към него мост "Сарайски" беше финализиран с подписан договор за изпълнение. След разработването на Техническия проект главният архитект на Община Русе одобри инвестиционния проект за Етапи I - бул. „Трети март”. от пътен възел „Сарая” (км 0 + 341,58) до кръстовището с ул. „Капитан Райчо Николов” (км 1 + 551,88)” и ІІ етап „Трети март” бул. от кръстовището с „Капитан Райчо Николов” (км 1 + 551.88) до връзките с път РП I-5 „Русе – В. Търново”, което позволи започване на изпълнение на строителството на тези етапи.

В момента изпълнението на основните видове строителни работи в Етап I и Етап II е завършено и официално въведено в експлоатация с издаден Акт 16. По отношение на изпълнителните работи за Етап 3 (Мостовото съоръжение на пътния възел (Сарая), вкл. Пътни връзки към възела) започнаха от септември 2020 г. В момента работата, извършена от мащабния проект на Водоснабдителната компания, е финализирана и се очаква рестартиране на изпълнението на останалите работи от Етап 3 - мостово съоръжение на пътен възел „Сарая”, вкл. пътните връзки до разклона” до първата половина на октомври 2021 г., съответно да бъдат финализирани до началото на м.г. Ноември 2021 г.

Чрез пълното финализиране на произведенията в Етап 1 - бул. „Трети март”. от пътен възел „Сарая” (км 0 + 341,58) до кръстовището с ул. „Капитан Райчо Николов” (км 1 + 551,88)” и ІІ етап „Трети март” бул. от кръстовището с „Капитан Райчо Николов” (км 1 + 551.88) до връзките с път РП I-5 „Русе – В. Търново”, проектът вече допринася с 2,7 км път, улесняващ достъпа до TEN-T мрежата от общо 3,1 км, предвидени.

Нещо повече, система за светофар с 2 светодиодни индикатора и 5 пътни знака е инсталирана в зоната западно от граничния пункт от българска страна, за да следи движението по моста и да предотврати образуването на опашки от камиони по него.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.