Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 439

MEDDOB (ROBG–439)

“Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Добрич”

Каква е целта?

Да осигури на по-добри условия за движение за населението на двата града, както и за останалите участници в движението, които преминават транзитно

Какъв е бюджетът?

7,988,762.56 евро, от които 6,790,448.17 евро ЕФРР

Кой го прави?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално административно звено - Община Меджидия (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Добрич (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 24.04.2018

Крайна дата: 23.12.2021

Продължителност: 44 месеца

Къде ще се изпълнява?

Меджидия в Румъния

Добрич в България

Как ще се изпълнява?                           

  • Разработване на 3 съвместни механизма (напр. насочване на маршрута, откриване и управление на инциденти/извънредни ситуации, проучвания на потоците на трафика, пред проектни проучвания, насочени към проблеми с трансграничният транспорт, мерки за безопасност на движението, карти на опасни участъци идейности за повишаване на осведомеността).
  • Модернизацията на 13 улици в община Меджидия е от голямо значение за жителите от икономическа и социална гледна точка, като реализирането на дейностите значително ще подобри жизнеспособността и техническото състояние на пътния участък, регистриран: достъп до образователни институции; достъп до Спортния комплекс; достъп до търговски дружества; достъп до окръжни пътища DJ 222, DJ 381; частта A2 на TEN-T;
  • Директна връзка с речното пристанище Меджидия, свързано с канала Черно море-Дунав; подобряване качеството на живот на жителите на Меджидия; Повишаване на посещаемостта на училище и намаляване на отпадането от училище; Подобряване на социално-икономическото положение на жителите на района; социалната стабилност на района.
  • Рехабилитация и реконструкция на пътни настилки на обектите на бул. „Добруджа” и ул. “Никола Петков”, гр. Добрич.
  • Закупуване на оборудване за поддръжка: Багер с аксесоари и Машина под високо налягане за отпушване на малки мостове, улуци, канавки и др. за Териториално административно звено - Община Меджидия.

 

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на Програмата: 3 съвместни механизма за улесняване на свързването на вторични/третични възли към инфраструктурата на TEN-T; 13.73 км реконструирани или модернизирани пътища

Резултати от Програмата: Модернизираната инфраструктура, водеща до TEN-T, обслужва трансгранично население от 136,114 души.

Статус на проекта

Проектът e завършен. В рамките на проекта бяха постигнати следните резултати:

1. Модернизиране на 13.13 км пътна инфраструктура с цел свързване на второстепенни (Добрич) и третостепенни (Медгидия) възли с TEN-T инфраструктурата, с цел намаляване на времето за транспортиране и оптимизиране на логистиката. Също така, чрез този инвестиционен проект бяха модернизирани 5.497 км пътища в Медгидия и 7.632 км пътища в Добрич.

2. 2 трансгранични механизма - Насочване по маршрута и мерки за безопасност, достъпни на следните връзки:https://primaria-medgidia.ro/imbunatatirea-conectivitatii-la-reteaua-ten-t-in-zona-transfrontaliera-medgidia-dobrich-cod-proiect-robg-439/ and https://www.dobrich.bg/bg/info_pages/17533-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%e2%80%9e%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-ten-t-%d0%bc

3. Проведени онлайн обучения за повишаване на информираността в няколко училища в град Добрич за над 600 деца;

4. Семинари по правилата за движение в училищата в Меджидия с 622 деца;

5. Кампания, организирана в многолюдните места на Меджидия, наречена „Бъдете отговорни в движението!“

6. Закупуване на ремонтно оборудване от Териториално административно звено Меджидия: Багер с аксесоари и Машина за високо налягане за отпушване на мостове, улуци, канавки и др.;

7. 145,237 жители, представляващи трансгранично население, обслужвано от модернизираната инфраструктура, водеща до TEN-T: 43,519 жители в община Меджидия и 101,718 души в община Добрич.

                                                                                       

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.