Slide background
Slide background
Slide background

E4YLM e-MS код ROBG-169

Предприемачество за младежка трудова мобилност

 

Каква е целта?

Проектът има за цел да повиши пригодността за заетост на младежите и трудовата мобилност в трансграничната област.

Какъв е бюджетът?

288,951.06 евро, от които 245,608.40 евро ЕФРР

Цел в средата на изпълнение на периода: 34 998 евро за ВБ, 26 033 евро за Б1, 21 350 евро за Б2, 24 658 евро за Б3, 21 008 евро за Б4.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Търговска, промишлена и селскостопанска камара Кълъраш

Бенефициент 2 (Б2): Средно професионално училище по икономика, администрация и услуги "Атанас Буров"

Бенефициент 3 (Б3): НПО „Паралел-Силистра“

Бенефициент 4 (Б4): Икономически колеж "Кълъраш"

Бенефициент 5 (Б5): Асоциация Партньори 2000

Кога се изпълнява?

Начала дата: 20.06.2017

Крайна дата: 19.12.2018

Продължителност: 18 месеца)

Къде се изпълнява?

Силистра, България.

Кълъраш, Румъния

Как се изпълнява?                                 

  • Разработена е 1 Обща образователна схема за обучение по "Предприемачество без граници" (JES on EEwB);
  • 1 мрежа и споразумение;
  • Съвместни обучения и уебинари на учители и студенти;
  • 1 съвместен образователен конкурс "Иновационен лагер на предприятията без граници";
  • Езикови курсове с обща езикова практика;
  • 1 съвместен панаир на фирми от студенти от двете страни на границата;
  • 1 съвместна кампания
  • Лесно достъпен хартиен и онлайн инструмент за информация
  • 1 съвместен LSM и уеб сайт

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 10 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион, 3500 младежи участват в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, възможности за образование и трансгранично висше образование и професионално обучение

Резултати от програмата: 3500 души с достъп до съвместни инициативи за заетост.

Статус на проекта:

Следните дейности бяха финализирани на 19.12.2018:

По време на периода на изпълнение бяха постигнати следните резултати:

- 1 съвместна образователна схема за „Предприемаческото образование без граници“ (JES on EEwB) разработен

- 1 мрежа и споразумение

- Съвместни обучения и уебинари на учители и студенти

- 1 съвместен образователен конкурс Иновационен лагер за предприемачество без граници

- 2 езикови курса със съвместна езикова практика

- 1 съвместен панаир за студентските компании

- 1 лесно достъпен инструмент за информация на хартия и онлайн (брошура „Обучението по предприемачество без граници: път към заетостта на младите хора и социално включване в трансграничния регион България Румъния ”, на разположение на хартия и онлайн на адрес: www.e4ylm.eu).

- 1 съвместна система за управление на обучението (LSM) и уебсайт, достъпен на

  www.e4ylm.eu.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.