Slide background
Slide background
Slide background

Cooperation Bolintin Vale and Strazhitsa (ROBG-184)

Tрансгранично партньорство между град Болинтин Вале и община Стражица заподобряване на системата за вземане на решения – редица от мостове и врати

Каква е целта?

Основната цел на проекта е устойчиво подобрение и рационализиране на капацитета на местната власт и сътрудничеството в Дунавския регион чрез онлайн платформа, която ще функционира като механизм за комуникация и сътрудничество.

Какъв е бюджетът?

299.325,66 евро, от които254.426,81 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Болинтин Вале

Бенефициент 2 (Б2): Община Стражица

Кога?

Начална дата: 20.06.2017

Крайна дата: 19.10.2018

Продължителност: 16 месеца

Къде?

Велико Търново в България

Гюргево в Румъния

Как?

  • Разработване на онлайн платформа, която ще позволи сътрудничеството в региона, между ползвателите(чрез раздел „Форум“) и с НПО-та
  • Работни срещи, организирани както в Румъния (относно публичната администрация), така и в България (относно Европейските фондове)
  • Закупуване на оборудване, необходимо за плавния напредък на дейностите и доброто сътрудничество в региона

Резултати (какъв е приносът на Програмата)?

Изпълнение на програмата: 44подпомогнати трансгранични механизма (споразумения, мрежи, регламенти, проучвания, политики, стратегии, инструменти за обмен на информация) за засилване на капацитета за сътрудничество

Резултати на програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в допустимата област

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Основните резултати от проекта:

Беше подписано едно партньорство за изпълнение на проекта, както и за по-нататъшно сътрудничество на двете общини в различни области, важни и за двете страни на Дунава, което след време трябва да доведе до разработването на съвместни или отделни проекти, споделянето на успешни проекти, а също и на извлечени уроци.

Основната дейност, която беше изпълнена по проекта, е свързана със създаването на он-лайн платформа, която функционира като механизъм за комуникация и сътрудничество за двете общини, общините Болинтин Вале и Стражица.

Достъпът до платформата е на следния адрес: https://documenta.bolintin-vale.ro:8443/portal/#static/ro-RO/zona_industriala.html, която предоставя важен инструмент за устойчиво подобряване на сътрудничеството, оптимизиране на капацитета и сътрудничеството на местната власт в областта на Дунав.

Персоналът на двете общини беше обучен в области, свързани с бъдещото сътрудничество, а именно, един семинар по публична администрация, който беше организиран между 19-24.11.2017 г. в Констанца, и един семинар по европейски фондове, който беше организиран между 05.09.2018-20.09.2018 г. в Балчик.

Последно, но не на последно място, двете общини бяха обзаведени с необходимото оборудване за правилното функциониране и комуникация и информация на публичните органи, следователно, засилвайки капацитета за сътрудничество (компютри, лаптопи, принтери).

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.