Slide background

On site visit for promotion the project ROBG-130 "Development of River Danube for better connectivity of the Euroregion Ruse-Giurgiu with Pan European transport corridor No 7" Financed under the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.