Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 256

„Модернизация на здравните услуги в болниците

Турну Мъгуреле и Никопол ”, eMS 256

Каква е целта?                               

Общата цел на проекта е да подобри ефективността на здравните услуги и сътрудничеството между доставчиците на здравни услуги на ниво общности от Турну Магуреле и Никопол.

Какъв е бюджетът?

811 253,08 евро, от които 689 565,11 евро ЕФРР

Цел към половината от периода на изпълнение: 25 000 евро за ВБ и 10 000 евро за Б2

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Териториална административна единица - Турну Магуреле (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Никопол (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: - 27.10.2020

Крайна дата: - 26.10.2022

Продължителност: 24 месеца

Къде ще се изпълнява?

Турну Магуреле в Румъния

Никопол в България

Как ще се изпълнява?

  • Модернизация на болницата в град Турну Магуреле
  • Модернизация на болницата в град Никопол
  • Закупуване на необходимото свързано оборудване
  • Обмен на опит и най-добри практики
  • Събития

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 трансграничен механизъм за подобряване на капацитета за сътрудничество.

Резултати от програмата: подобрено ниво на координация на публичните институции в района

Статус на проекта

N \ A

Проектът е в ранно изпълнение. Ще се върнем с подробности, след като бенефициентите представят първия доклад за напредък.

Изображения

Юни 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.