Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 407

HAMANGIA (ROBG–407)

Restaurarea patrimoniului cultural comun unic și promovarea produsului turistic comun „Hamangia - prima civilizație a Europei Vechi”

Care este scopul?

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural - Cultura Hamangia în părțile bulgare și române din regiunea Dobrogea prin eforturi și acțiuni comune privind prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural al culturii Hamangia în vederea dezvoltării produsului turistic comun și integrat „Hamangia” și promovarea și gestionarea acestuia în comun.

Care este bugetul?

1,494,037.68 euro, din care 1,269,932.02 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiarul lider(BL):Municipalitatea Shabla (Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): Unitatea Administrativ Teritorială – orașul Cernavodă (România)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 27.07.2018

Data de încheiere: 26.11.2023

Durata: 64 luni

Unde se implementează?

Dobrich (Bulgaria)

Constanța (România)

Ce se va întâmpla?

  • Studiul pentru cultura Hamanga în regiunii transfrontaliere țintă ca bază de informații pentru dezvoltarea comună și bine fundamentată a produsului turistic „Hamangia”;
  • Dezvoltarea unui produs turistic integrat comun „Hamangia”, inclusiv traseu turistic comun și servicii turistice inovatoare bazate pe TIC
  • Valorizarea resurselor și îmbunătățirea atractivității sitului arheologic "Parcul Arheologic Durankulak - Hamangia" din Municipalitatea Shabla prin investiții la scară mica;
  • Valorificarea resurselor istorice și culturale ale orașului Cernavodă prin dezvoltarea "Centrului Hamangia", alcătuit dintr-o nouă abordare muzeală prin investiții la scară mică în reabilitarea și dotarea clădirilor existente;
  • Promovarea produsului turistic “Hamangia” prin organizarea de campanii de promovare în rândul grupurilor țintă în conformitate cu strategia de marketing elaborată în cadrul proiectului.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 1 produs/serviciu turistic integrat creat; 2 strategii comune, planuri politice sau de management pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) a patrimoniului cultural și natural prin restaurarea și promovarea acestuia pentru utilizări economice durabile

Rezultatele programului: 40,000 de înnoptări turistice în regiunea transfrontalieră

Stadiul proiectului

Proiectul a fost finalizat la data de 26.11.2023.

Au fost obținute următoarele rezultate principale:

1. Au fost constituite echipele de management ale proiectului. 2 anunțuri de presă pentru lansarea proiectului au fost postate pe site-urile Primăriilor Şabla şi Cernavodă;

2. Proiectul tehnic pentru dezvoltarea și reconstrucția „Parcul Arheologic Durankulak-Hamangia” din Shabla a fost elaborat de către BL. Contractul pentru execuție lucrări a fost semnat în data de 13.04.2023, șantierul a fost deschis în data de 21.04.2023. Lucrările de construcție au fost finalizate în data de 18.10.2023 (Act nr. 15/18.10.2023). De asemenea, lucrările au inclus amplasarea unui Centru pentru bilete, extinderea Centrului de vizitatori și realizarea unui drum pietonal de legătură. Parcul arheologic „Durankulak - Hamangia” este deschis publicului, având următorul program de lucru:

Miercuri - Duminică, 10.00 - 17.00.

Luni și marți – zile nelucrătoare.

3. Proiectul tehnic pentru Dezvoltarea Centrului Hamangia din Municipiul Cernavodă, inclusiv cele două clădiri existente alocate pentru dezvoltarea Centrului Hamangia și Atelierului Gânditorului, a fost elaborat de B2. Contractul de executare a lucrărilor a fost semnat in data de 04.08.2021, șantierul a fost deschis in data de 25.08.2021. Lucrările de construcție au fost finalizate la data de 31.10.2023. Recepția finală a lucrărilor de construcție a fost finalizată în data de 28.12.2023. Centrul Hamangia și Atelierul Gânditorului sunt deschise publicului având următorul program de lucru:

Centrul Hamangia – muzeu: zilnic, 8.00 - 16.00.

Atelierul Gânditorului: marți și joi, 11:00 - 16:00.

4. Site-ul web al proiectului a fost dezvoltat și este disponibil la www.hamangia.eu în limba bulgară, română și engleză;

5. A fost realizat un Studiu comun privind cultura „Hamangia” și impactul acestuia în regiunea transfrontalieră;

6. Conferința tematică „Hamangia” a fost organizată online în data de 16 decembrie 2021, prin platforma ZOOM;

7. Au fost organizate 4 întâlniri tematice de lucru, în cadrul cărora au fost discutate siturile de patrimoniu cultural și istoric al Hamangiei existente în regiunea transfrontalieră a proiectului, care au fost incluse în traseul turistic comun:

a) Întâlnire nr. 1 din Municipiul Cernavoda, în data de 28.10.2022

b) Întâlnire nr. 2 în orașul Shabla, în data de 25.11.2022

c) Întâlnire nr. 3 din Municipiul Cernavoda, în data de 05.12.2022

d) Întâlnire nr. 4 în orașul Shabla, în data de 06.12.2022.

8. A fost dezvoltat traseul turistic comun „Hamangia”. Produsul turistic include vizite la situri arheologice și muzee, precum și experiențe practice, cum ar fi ateliere de fabricare a ceramicii și cursuri culinare tradiționale. Turul este conceput pentru a oferi o experiență captivantă și educațională pentru vizitatorii interesați să învețe despre istoria și cultura regiunii. Traseul turistic comun începe la Parcul Arheologic Durankulak-Hamangia din municipiul Shabla, Bulgaria și se termină la Centrul „Hamangia” din orașul Cernavodă, România;

9. Serviciul de tur de ghidare bazat pe 50+50 de căști wireless – 90 de spoturi radio (30 în bulgară, 30 în română și 30 în limba engleză) a fost dezvoltat de BL. Serviciul a fost acceptat de BL la data de 03.11.2023, iar turul ghid a fost încărcat pe cele 100 de bucăți de playere MP3 cu căști, achiziționate de ambii parteneri de proiect;

10. Turul virtual asupra obiectelor traseului turistic comun Hamangia a fost elaborat de BL. Serviciul a fost acceptat de BL în data de 17.11.2023. Turul virtual este încărcat pe site-ul proiectului disponibil la următorul link https://hamangia.eu/en/home-english/;

11. BL a achiziționat 18 ochelari de realitate virtuală all-in-one. Echipamentul a fost acceptat de BL la data de 12.10.2023. Ochelarii de realitate virtuală sunt amplasați la complexul arheologic „Durankulak - Hamangia”;

12. S-a finalizat dezvoltarea strategiei comune de marketing integrat. Strategia este încărcată pe site-ul proiectului disponibilă la următorul link:

https://hamangia.eu/wp-content/uploads/2023/09/Strategy_EN.pdf;

13. S-a finalizat elaborarea planului comun de management integrat al produsului turistic „Hamangia”. Planul de management comun este conceput pentru a fi relevant și aplicabil ambilor parteneri și este accesibil pe site-ul web al proiectului la https://hamangia.eu/en/results/.

Imagini

Mai 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.