Slide background
Slide background
Slide background

Frontiera Romană – eMS 16

Dezvoltarea şi promovarea unui produs turistic integrat şi al patrimoniului cultural: Ruta “Frontiera Romană în cadrul regiunii transfrontaliere România-Bulgaria”

Care este scopul?

Sporirea utilizării durabile a patrimoniului cultural comun în cadrul zonei de cooperare transfrontaliere prin dezvoltarea unui produs turistic cultural de patrimoniu integrat: Ruta “Frontiera Romană în cadrul regiunii transfrontaliere România-Bulgaria”.

Care este bugetul?

908,408.15 euro, din care 772,146.93 euro FEDR

Ținta la jumătatea perioadei de implementare: 293,542 euro

Cine implementează proiectul?

Beneficiar lider (BL): Asociația Municipalităţilor Dunărene "Dunărea" (ADRM)

Beneficiar 2 (B2): Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa - CCINA Constanţa

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 02.02.2016

Data de sfârșit: 01.02.2018

Durată: 24 luni

Unde se implementează?

Constanţa în România

Ruse în Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • organizarea de 16 mese rotunde
  • 1 conferință;
  • elaborarea unui studiu preliminar comun privind patrimoniul Roman;
  • 2 strategii comune - 1 privind dezvoltarea și 1 privind marketingul produsului turistic de patrimoniu Roman;
  • 1 produsului turistic de patrimoniu Roman;
  • 1 set de materiale promoționale pentru produsul turistic.

Care vor fi rezultatele (în ce constă contribuția la program)?

Realizările programului: 1 produs turistic integrat şi 2 strategii comune pentru dezvoltarea și marketingul produsului turistic

Rezultatele programului: creşterea numărului de vizite și al înnoptărilor cu 50,000

Stadiul proiectului

Proiectul a fost finalizat.

Au fost organizate 16 mese rotunde şi o conferinţă. A fost dezvoltat un studiu preliminar comun asupra patrimoniului Roman.

Două strategii comune: 1 pe dezvoltarea și 1 pe marketingul produselor de turism de patrimoniu Roman. A fost realizat un produs de turism Roman al patrimoniului. A fost realizat un set de produse turistice, materiale promoţionale.

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.