Slide background
Slide background
Slide background

KIDS (ROBG507)

KIDS – Un concept unic de călătorie în zona transfrontalieră româno-bulgară pentru copii și familiile acestora

Care este scopul?

Să îmbunătățească promovarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural din zona transfrontalieră, oferind copiilor și familiilor lor un concept unic de călătorie în zona transfrontalieră româno-bulgară: Festival de distracție pentru familie și 3 excursii ghidate special concepute pentru copii și familiile lor, care promovează atracțiile turistice și activitățile din zona transfrontalieră - Turul distractiv și sportiv, Turul cultural, Turul natural cu peisaje. Prin urmare, proiectul contribuie la diversificarea turismului prin introducerea a 4 produse turistice noi, aducând o creștere a numărului de înnoptări în regiune.

Care este bugetul?

396,912.08 euro, din care 337,375.25 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (România)

Beneficiar 2 (B2): Camera de Comerț și Industrie Vratsa (Bulgaria)

Beneficiar 3 (B3): Centrul de Inovare de Afaceri INNOBRIDGE (Bulgaria)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 29.06.2018

Data de încheiere: 28.06.2021

Durata: 30 luni

Unde se implementează?

7 județe în România

8 districte în Bulgaria

Ce se va întâmpla?                                  

  • Elaborarea unui plan de management pentru creșterea gradului de conștientizare și promovarea patrimoniului cultural și natural comun RO-BG care vizează copiii și familiile acestora;
  • Dezvoltarea unei aplicații mobile care să conțină un inventar al principalelor atracții turistice pentru familiile cu copii;
  • Dezvoltarea unui kit de călătorie special conceput pentru copii;
  • Organizarea a 25 de evenimente în școlile din întreaga zonă transfrontalieră, în cadrul cărora vor fi prezentate copiilor și părinților lor produsele proiectului - Festivalurile de distracție pentru familie, 3 excursii auto-ghidate și aplicația mobilă;
  • Organizarea a 4 Festivaluri de distracție pentru familie, care vor include competiții, pictură, artizanat, poezie, muzică, arte și tradiții, bucătărie din zona transfrontalieră;

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la Program)?

Realizările programului: 1,550 de vizite preconizate pentru siturile sprijinite de patrimoniu cultural și natural și de atracție

4 produse/servicii turistice integrate create

1 strategie comună, plan politic sau de management pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) a patrimoniului cultural și natural prin restaurarea și promovarea acestuia pentru utilizări economice durabile

Rezultatele programului: 1,550 de înnoptări turistice în regiunea transfrontalieră

Stadiul proiectului

Următoarele rezultate au fost raportate până acum:

- Procedurile interne de lucru au fost elaborate și stabilite;

- Contractul pentru elaborarea aplicației mobile a fost atribuit;

- B2 a organizat 2 festivaluri în 14-16 și 26-28 septembrie 2019;

- B3 a dezvoltat 500 de seturi de călătorie special concepute pentru copii;

- Au fost organizate 2 conferințe de presă, la Vratsa pe 09.10.2018 și la Slatina pe 23.11.2018;

- Site-ul web al proiectului a fost elaborat și poate fi găsit pe: www.kids-project.eu

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.