Slide background
Slide background
Slide background

ROBG-353
Atracții turistice ale Teritoriului transfrontalier RO-BG - la distanță de un clic

Care este scopul?

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta potențialul turistic comun, folosind resursele și avantajele sale umane, naturale și de mediu într-un mod durabil.

Care este bugetul?

497,666.18 euro, din care 423,016.24 euro FEDR

Ținta la jumătatea perioadei de implementare: 180,000 euro pentru BL, 63,668 euro pentru B2

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Asociația Centrul pentru Dezvoltare Montanesium (Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): Asociația Mereu pentru Europa (România)

Care este perioada de implementare?

Dată de începere: 01.09.2018

Dată de încheiere: 29.02.2020

Durată: 18 luni

Unde se implementează?

Dolj, Olt, Mehedinți în România

Vidin, Vratsa and Montana în Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • Organizarea întâlnirilor grupurilor de interes;
  • Organizarea de întâlniri de promovare pentru prezentarea produsului turistic creat;
  • Producția unui film promoțional de 10 minute, îndreptat către promovarea produsului turistic și difuzarea acestuia de 2 ori;
  • Proiectarea și dezvoltarea unei aplicații software de turism RO-BG-ENG (TSA) destinată promovării turismului;
  • Producerea manualului de promovare și a articolelor adresate grupurilor țintă și tuturor părților interesate;
  • Organizarea campaniei media în BG și RO adresată grupurilor țintă și altor persoane interesate de TSA;
  • Crearea prezentării Power Point indicată conservării naturale în timpul tururilor;
  • Achiziționarea echipamentului necesar pentru asigurarea serviciului interactiv integrat;
  • Organizarea activității Centrelor turistice de călătorie;
  • Dezvoltarea paginii web a proiectului

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la Program)?

Realizările programului: 2 produse turistice integrate create

Rezultatele programului: 880 de înnoptări turistice în zona transfrontalieră.

Stadiul proiectului

Proiectul se află în a 8-a lună de implementare din cele 18 luni. Nu există întârzieri în implementarea activităților proiectului și sunt în conformitate cu programul aprobat al activităților. Nu au identificate probleme în ceea ce privește implementarea fizică și au fost semnate toate contractele. În perioada de raportare, beneficiarul lider a încheiat contractul de furnizare nr. 311/05.10.2018 - contractare directă pentru achiziționarea unui mobil interactiv și contract de furnizare nr. 309/03.10.2018 - contractare directă pentru achiziționarea unei remorci purtător de bază al monitorului interactiv. Echipamentul va fi livrat în următoarea perioadă de raportare.

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.