Slide background
Slide background
Slide background

FISHNAT (ROBG-402)

Pescuitul – o oportunitate pentru un produs turistic transfronalier și o utilizare durabilă a patrimoniului natural și a resurselor

Care este scopul?                                                               

Obiectivul general al proiectului este de a face activitățile de pescuit recreativ și derivate care să promoveze moștenirile culturale tangibile și intangibile un produs turistic de marcă transfrontalieră, îmbunătățind utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor și a moștenirilor culturale.

Care este bugetul?

498,151.73 euro, din care 423,428.96 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Fundația Natura Vie (România)

Beneficiar 2 (B2): FILIALA ASOCIAȚIEI SE POATE (România)

Beneficiar 3 (B3): Clubul de pescuit turistic (Bulgaria)

Beneficiar 4 (B4): Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Transfrontalieră Dunărea Dobrodzha (Bulgaria)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 15.09.2018

Data de încheiere: 14.03.2020

Durata: 18 luni

Unde se implementează?

Teleorman, Călărași, Giurgiu (România)

Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra (Bulgaria)

Ce se va întâmpla?

  • Elaborarea unui studiu privind destinațiile turistice comune pentru pescuitul recreativ
  • Identificarea și definirea a 3 pachete turistice comune de pescuit de agrement cu marca FISHNAT (inclusiv un logo, programe culturale complementare), bazate pe studiul și consultarea principalilor actori din zonă;
  • Dezvoltarea de materiale informative privind protecția și conservarea mediului;
  • Elaborarea unei strategii comune de marketing pentru pachetele de turism de pescuit recreativ și marca FISHNAT;
  • Organizarea unor ateliere de lucru pentru antreprenoriatului comun pentru populația nativă legat de turismul de pescuit recreativ;
  • Organizarea unui festival FISHNAT - ca eveniment turistic /product care adună pescuitul recreativ, sportiv și profesional;

Care vor fi rezultatele (în ce constă contribuția la Program)?

Realizările programului: 7 produse / servicii turistice integrate create; 1 strategie comună, politică sau plan de management pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) a patrimoniului cultural și natural prin restaurarea și promovarea acestuia pentru utilizări economice durabile; creșterea numărului așteptat de vizite pe site-urile sprijinite de patrimoniu cultural și natural și de atracție cu 156,000

Rezultatele programului: 156,000 de înnoptări turistice în regiunea transfrontalieră

Stadiul proiectului:

Beneficiarii proiectului au achiziționat toate echipamentele specifice necesare pentru implementarea proiectului.

Studiul comun privind zonele destinate pescuitului recreativ, inventarul speciilor de pești, patrimoniul cultural tangibil și intangibil, unitățile de cazare și masa din zona de interes a proiectului în România și Bulgaria, a fost elaborat și este disponibil pe site-ul web al proiectului www.fishnat.eu în limbile română, bulgară și engleză. Studiul conține 6 pachete de vacanță care acoperă zone din România și Bulgaria în domeniul pescuitului recreativ.

Au fost organizate 4 întâlniri consultative la Călărași, Alexandria, Silistra și Veliko Tarnovo cu părți interesate locale/regionale/naționale implicate în dezvoltarea, promovarea și implementarea pachetelor turistice FISHNAT.

Au fost organizate 3 întâlniri informative la Călărași, Veliko Tarnovo și Alexandria pentru a promova pachetele turistice FISHNAT elaborate în cadrul proiectului.

De asemenea, s-au încheiat contractele pentru elaborarea materialelor informative, elaborarea și difuzarea filmului și organizarea festivalului FISHNAT.

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.