Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 259

HEALTHEFF (ROBG-259)

Creșterea eficienței asistenței medicale municipale în regiunea de frontieră Berkovitsa - Bailesti

Care este scopul?

Obiectivul proiectului este de a spori capacitatea de cooperare transfrontalieră comună în domeniul serviciilor de sănătate din municipiile Berkovitsa și Băilești, prin crearea de oportunități pentru oamenii din satele îndepărtate să aibă asistență medicală adecvată și furnizarea de echipamente moderne și inovatoare pentru spitalele municipale.

Care este bugetul?

1,450,529.96 euro din care 1,232,950.46 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider: Municipalitatea Berkovitsa (Bulgaria)

Beneficiar 2: Primăria Băilești (România)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 17.05.2019

Data de încheiere: 16.05.2022

Durata36 luni

Unde se implementează?

Berkovisa, districtul Montana în Bulgaria

Băilesti, județul Dolj în România

Ce se va întâmpla?  

  • Îmbunătățirea eficienței prin modernizarea echipamentelor spitalelor municipale din Berkovitsa și Bălești
  • Consolidarea rețelelor transfrontaliere locale și creșterea capacității instituțiilor de sănătate:

- 1 Adoptarea politicii comune în domeniul asistenței medicale;

- 1 Elaborarea unui studiu comun privind morbiditatea în zona de cooperare transfrontalieră;

- 2 conferințe comune pentru prezentarea studiului și meselor rotunde de discuții

- 1 Dezvoltarea unui instrument de schimb de informații

- 1 Dezvoltarea rețelei de servicii de sănătate a părților interesate din zona transfrontalieră

- 2 Organizarea vizitelor de schimb de experiență

- 2 Organizarea de seminarii comune de instruire

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la Program)?

Realizările programului: 10 mecanisme transfrontaliere sprijinite (acorduri, rețele, reglementări, studii, politici, strategii, instrumente de schimb de informații) pentru a spori capacitatea de cooperare

Rezultatele programului: nivel sporit de coordonare a instituțiilor publice din zona eligibilă

Stadiul proiectului (reflectat în rapoartele de progres)

Proiectul se află în a 25-a lună de implementare din 36 de luni (a fost prelungit cu 12 luni prin act adițional) și ținând cont de informațiile furnizate în raportul actual al proiectului (17.11.2020-16.05.2021), proiectul este implementat conform planului de lucru al activităților.

Beneficiar Lider: Municipalitatea Berkovitsa

În această perioadă de implementare a proiectului, BL s-a concentrat pe finalizarea procedurilor de licitație și a început cu implementarea activităților de informare și publicitate, dezvoltarea instrumentului on-line, elaborarea Studiului comun privind morbiditatea în zona transfrontalieră și a Manualului etc.

Următoarele contracte sunt finalizate sau în implementare:

-contract pentru elaborarea documentației de licitație și a modelelor de contract în conformitate cu legislația națională bulgară privind achizițiilor publice, pentru servicii de traducere pentru expertiză externă privind managementul proiectului, activități de informare și comunicare în cadrul proiectului, elaborarea Studiului comun privind morbiditatea în zona transfrontalieră și Manualul pentru viața sănătosă.

Studiul comun privind morbiditatea în zona transfrontalieră și Manualul pentru o viață sănătoasă au fost finalizate și raportate de contractant.

Implementarea contractului de informare și publicitate este avansată.

În ceea ce privește activitatea „T3 - Îmbunătățirea eficienței prin modernizarea echipamentelor spitalului municipal din Berkovitsa”, procedura de achiziție publică de aprovizionare a fost finalizată și s-a semnat contractul pentru:

Lotul nr. 1 - "Furnizarea unui centru mobil de cardiologie echipat",

Lotul nr. 2 - "Livrarea și instalarea aparatului de raze X cu grafică digitală /1 buc./"

Lotul nr. 3 - "Livrarea și instalarea monitoarelor de pacient /4 buc./"

Lotul nr. 4 - "Livrarea și instalarea unui sistem de ultrasunete pentru examinare generală și abdominală /1 buc./"

Lot nr. 5 - "Livrarea incubatorului de transport pentru nou-născuți /1 buc./"

Lot nr. 6 - "Livrarea și instalarea autoclavei /1 buc./"

Lot nr. 8 - "Livrarea aparatului respirator de transport / 1 bucată /".

Beneficiar 2 - Primăria Băilești

Regarding the activity “T4 Improvement of the efficiency through modernization of the equipment of the municipal hospital in Bailesti”, during this period, the open auction for the purchase of fixed and mobile radiology devices takes place. The announcement (no.CN1028656) was sent for publication on 22nd February 2021. The contract was signed.

În ceea ce privește activitatea „T4 Îmbunătățirea eficienței prin modernizarea echipamentelor spitalului municipal din Bălești”, în această perioadă are loc licitația deschisă pentru achiziționarea de dispozitive fixe și mobile de radiologie. Anunțul (nr. CN1028656) a fost trimis spre publicare la 22 februarie 2021. Contractul a fost semnat.

În ceea ce privește activitatea „T5 - Consolidarea rețelelor transfrontaliere locale și creșterea capacității instituțiilor de sănătate”, evenimentele publice comune din cadrul acestui pachet de lucru nu au fost încă demarate din cauza restricțiile legate de COVID-19 în ambele țări.

Termenul la jumătatea perioadei de implementare a proiectului a fost 31 mai 2020:

Ținta BL la jumătatea perioadei de implementare a fost 25,000 euro;

Ținta B2 la jumătatea perioadei de implementare a fost 15,000 euro.

Ambii beneficiari și-au atins obiectivele de dezangajare stabilite la jumătatea perioadei de implementare în conformitate cu informațiile disponibile în e-MS, așa cum este aratat mai jos:

BL a declarat 24,548.39 euro, reprezentând 98.19% din obiectivul de dezangajare;

B2 a declarat 52,441.77, reprezentând 349.61% din obiectivul de dezangajare.

Ambii beneficiari au evitat dezangajarea.

Conform informațiilor disponibile în sistem în prezent, progresul proiectului către atingerea obiectivului financiar este:

Suma totală a BL declarată către CPN: 111,537.70 euro, din care CPN a certificat 69,893.33 euro, reprezentând 9.28% de la bugetul partenerului (753,074.10 euro);

Suma totală a B2 declarată către CPN: 227,681.9 euro, din care CPN a certificat 226,892.03 euro, reprezentând 32.53% de la bugetul partenerului (697,455.86 euro).

Având în vedere sumele certificate de FLC, 296,785.36 euro, progresul financiar este 20.46% de la bugetul total (1,450,529.96 euro).                                                               

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.