Slide background
Slide background
Slide background

ROBG-2 Intermodal CBC

“Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежата в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки”

Каква е целта?

Съвместен механизъм за улесняване на връзката на второстепенни/третостепенни връзки с TEN-T инфраструктурата в трансграничната зона

Какъв е бюджетът?

1,428,765.73 евро, от които 1,214,450.87 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Асоциация на Дунавските общини „Дунав“, Белене, Плевен (България)

Бенефициент 2 (Б2):Фондация Група екологична инициатива и устойчиво развитие - E.I.S.D.G Foundation

Кога се изпълнява?

Начална дата: 03.02.2016

Крайна дата: 02.02.2018

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе и Добрич в България (+София).

Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанцa, Долж в Румъния (+Букурещ).

Как ще се изпълнява?

  • 1 предварително проучване на текущото състояние на интермодалните възли и тяхната способност да подобрят TEN-T мрежата в трансграничната зона
  • 1 обща стратегия за укрепване на TEN-T мрежата, чрез подобряване на капацитета на интермодалните възли
  • 8 кръгли маси

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 създаден съвместен механизъм

Резултати на програмата: 4,770,000 души ще бъдат обслужвани от модернизираната инфраструктура, водеща до TEN-T

Статус на проекта

Изпълнението на проекта приключи на 2-ри Февруари 2018.

Проектът беше стартиран с 2 пресконференции в Русе и Крайова. Съвместното предварително проучванена текущото състояние на интермодалните възли и тяхната способност да подобрят TEN-T мрежата беше раеализирано. Проучването беше дискутирано по време на 4-те специални кръгли маси, организирани през юни 2017 година, по време на които заинтересованите страни изложиха своето мнение.

Базирайки се на резултатите на предварителното проучване водещият бенефициент започна изготвянето на общата стратегияза укрепване на TEN-T мрежата, чрез подобряване на капацитета на интермодалните възли. Трите варианта за визия, мисия, цели и приоритети на стратегията бяха дискутирани по време на 4 кръгли маси със заинтересовани лица, организиране през ноември 2017 година, а финалната версия беше представена от изпълнителя през декември 2017 година.

Основните резултати на проекта включват предварително проучване текущото състояние на интермодалните възли и тяхната способност да подобрят TEN-T мрежата и обща стратегия за укрепване на TEN-T мрежата, чрез подобряване на капацитета на интермодалните възли. Целта на предварителното проучване бе да се изследва текущото състояние на транспортните системи и интермодални възли в трансграничната зона и да се селектира оптималният вариант за развитието на интермодалния транспорт в региона. Въз основа на варианта, избран по време на 4-те кръгли маси със заинтересованите лица, няколко приоритетни проекта и насоки за развитие бяха установени за проучването, които, след обсъжданията със заинтересованите лица по време на следващите кръгли маси иприноса на бенефициентите на проекта, бяха включени в списък на приоритетни проекти, посочени в стратегията (Приложение 5). Самата стратегия, макар че в крайна сметка цели оптимизиране на интермодалните възли за по-добро свързване към мрежата, определя ролята и дава насоки за дейностите на партньорите на проекта за осигуряване на необходимите помещения, включително застъпничество за законодателни инициативи, улесняване на партньорства, предоставяне на информация и експертиза, мобилизиране на подкрепа на всички нива и др. за реализацията на тези приоритетни проекти и др.

Самата стратегия, макар че в крайна сметка цели оптимизиране на интермодалните възли за по-добро свързване към мрежата, определя ролята и дава насоки за дейностите на партньорите на проекта за осигуряване на необходимите помещения, включително застъпничество за законодателни инициативи, улесняване на партньорства, предоставяне на информация и експертиза, мобилизиране на подкрепа на всички нива и др. за реализацията на тези приоритетни проекти и посоки на развитие, както са заложени в проучването.
Стратегията се основава на предпоставката, че реализирането на гореспоменатите мерки ще доведе до ефективно изпълнение на приоритетните проекти и следователно към модернизиране на инфраструктурата, водеща до мрежите TEN-T. В този смисъл постигането на предложения принос към индикаторите за резултат на програмата предполага не само изпълнение на мерките, заложени в Стратегията от страна на партньорите по проекта, но и ефективното изпълнение на приоритетните проекти, препоръчани в проучването и установени в стратегията.
Следователно приносът на проекта към индикаторът за резултат от програмата „Хора, обслужвани от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T“ ще бъде наблюдаван по време на периода на устойчивост на проекта.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.