Slide background
Slide background
Slide background

ROBG-19 - Организация, мениджмънт и маркетинг на общото културно наследство между България и Румъния

Каква е целта?

Укрепване на конкурентноспособността на Европейския културен и креативен сектор и популяризиране на съвместното културно наследство.

Какъв е бюджетът?

1,297,423.74 евро, от които 1,102,810.18 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: (Февруари  2017) 373,157 евро.

Общ размер, изискан за ПНК: 0 евро = 0%. Проектът не постига целта на половината от периода на изпълнение.

Кой го изпълнява?

Водещ партньор: Министерство на културата на България (МК БГ)

Партньори:

- Национален институт за културни изследвания и Обучение (NIRCT) (Румъния)

- Областна администрация Силистра (България)

- Двустранна търговска камара България - Румъния (България)

Кога ще се случи?

Дата на започване: 02.03.2016

Дата на приключване: 01.09.2017

Продължителност: 18 месеца

Къде ще се изпълнява?

София, Силистра в България

Мехединц в Румъния

Как това ще се случи?

  • 2 Съвместни услуги за управление и качествено сертифициране.
  • Разработване на Цялостна база знания;
  • Разработване на Съвместно стратегическо планиране и Система за управление на културното наследство;
  • Разработване на Съвместна система за планиране и управление на културното наследство;
  • Въвеждане на Стандартизирана система за качествена оценка на културните и туристически продукти (SSQЕCTP);
  • Съвместни семинари по съдържанието на проекта;
  • Управление на съдържанието, информация и публичност;
  • Изготвяне на обществени поръчки по проекта и административен процес.

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 1 Съвместна стратегия, 1 съвместен план за действие, 1 съвместна политика;

- 1 Разработване на Съвместно стратегическо планиране и Система за управление на културното наследство;

- 4 Съвместни туристически продукта;

- 2 съвместно управление на туризма и сертифициране на качеството на услугите;

Резултати на програмата:

- 10% увеличение на нощувките на туристите - на броя над 1.600.000 нощувки, на броя на туристите над 330,000 и на приходите над 8.000.000 евро.

- Нов стандарт за качество въведен в управлението на културното наследство

Етап на проекта (отразен в доклади за напредък)

Проектът беше прекратен.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.