Slide background
Slide background
Slide background

               Наследство за българо-румънската икономика

Благоприятна за културното и природно наследство трансгранична икономика в Румъния и България, eMS код:8

Каква е целта?

Да се улесни създаването на общ подход за устойчиво използване на културното и природно наследство, за да се насърчи растежа и създаването на работни места в граничната зона Румъния-България, чрез подобряване на туристическия сектор.

Какъв е бюджетът?

334.181,00 евро, от които 284.053,85 евро от ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 102,500 евро.

Кой го изпълнява?

Водещ партньор: Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие (Румъния)

Партньор 2: Търговско-промишлена палата Добрич (България)

Кога ще се случи?

Начална дата: 03.02.2016

Крайна дата: 02.02.2018

Продължителност: 24 месеца

Къде ще се изпълнява?

Констанца и Долж в Румъния

Добрич и Русе в България

 Как това ще се случи?

  • Разработване на стратегия за развитие на бизнес среда благоприятна за културното и природно наследство;
  • Разработване на стратегия за развитие на бизнес среда благоприятна за културното и природно наследство;
  • Действия по пилотно изпълнение на Стратегията в областите Констанца и Добрич;
  • Прозрачност и публичност на проекта;
  • Управление на проекта.

 Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата

- Стратегия за развитие на бизнес среда благоприятна за културното и природно наследство в граничната зона Румъния-България

Мрежа от институции, които да изпълняват Стратегията за развитие на бизнес среда благоприятна за културното и природно наследство в граничната зона Румъния-България, обучени и добре оборудвани с инструменти за изпълнение (насоки, он-лайн инструменти, обучителни модули, многогодишни планове за действие и план за комуникация).

Резултати на програмата: 200.000 повече туристически нощувки в региона на ТГС.

 Статус на проекта

Проектът е финализиран. Всички очаквани резултати, споменати по-горе, бяха реализирани.

Сайтът на проекта е http://heritagerobg.eu

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.