Slide background
Slide background
Slide background

Безопасна училищна мрежа (ROBG-20)

Каква е целта?

Повишаване на осведомеността в областта на ефективното предотвратяване на риска чрез формално и неформално образование на деца и младежи в граничната област (Видин и Монтана, България и окръг Долж, Румъния) чрез създаване на международна мрежа от "Безопасни училища"

Какъв е бюджетът?

288,084.21 евро, от които 244,871.58 ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент: Свободен младежки център, България

Бенефициент 2 (Б2):  Асоциация Василиада

Бенефициент 3 (Б3): Регионална мрежа за иновативно образование (РМИО)

Кога?

Начална дата: 03.02.2016

Крайна дата: 02.02.2018

Продължителност: 24 месеца

Кога?

Видин и Монтана в България.

Долж в Румъния.

Как?                                                      

Проектът цели повишаване на осведомеността в областта на ефективната превенция на риска чрез формално и неформално обучение на деца и младежи в 20 училища, постигнато чрез създаването на международна мрежа от безопасни училища, образователна институция, съсредоточена върху защитата при бедствия, които да си сътрудничат в тази област и да споделят добри практики.

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 10,000 души, ползващи се от дейностите по управление на риска

Резултати от програмата: ще се подобри качеството на съвместното управление на риска в района на ТГС

Статус на проекта

Проектът беше финализиран през февруари 2018 г.

В Крайова и Видин бяха организирани две пресконференциида информира широката общественост за проекта. Бяха посетени 30 местни общности (15 за всяка страна), а проектът беше представен пред 469 представители на целевите групи.

Бяха осъществени сравнителни изследвания, бяха осъществени две международни срещи и беше подготвена методология за подготовка на училищното ръководство, учители и студенти за превенция на риска.Бяха реализирани серия от обучения, предназначени да подобрят 20 училища в БГ и РО в случай на бедствия.

Обучението на обучители(доброволчески ръководители на клубове) бе проведено в двете страни - 07-10.09.2016 г. в България и 12-15.01.2017 г. в Румъния.

Обучения за училищно управление се проведоха в България (17-18.11.2016) и Румъния (16-17.01.2017 г.).

В България (21-24.11.2016) и Румъния (12-16.02.2017) се проведоха обучения на учители / методолози.

Обучения за психолози се проведоха в България (25-26.11.2016) и в Румъния(25-26.01.2018).

40 доброволчески клуба в 10 български и 10 румънски училища са създадени с общо 640 ученици, участващи в клубовете. Извънкласните дейности на клубовете, проведени през учебната 2016-2017 г., включваха теоретични знания и практически упражнения за защита при бедствия, включително съвместни проекти на мрежата и подготовка за националните състезания, които се проведоха и в България (15-16.06.2017 г.) и Румъния (22-23.09 2017г.) с участието на образователни и училищни власти, учители, ученици, както и медиите.

Победителите от двата национални състезания в България и Румъния бяха поканени да вземат участие в Международния лагер, организиран във Вършец, България в периода 4-8 октомври 2017 г. Лагерът включваше обучение за придобиване на допълнителни умения в лидерството, доброволчеството, работата в мрежа и др. разработване на проекти, както и международен практически конкурс за предотвратяване на бедствия, спечелен от Технологичния колеж Ș B ca Milcu от Калафат, окръг Долж.

На 07-08.12.2017 г. в Крайова се проведе „Форум за заключение“, предназначен да отчита резултати, постижения и извлечени поуки, да оценява, разпространява и планира бъдещето на мрежата.

Повече информация за проекта и създадената „мрежа за безопасно училище“ е достъпна на уебсайта на проекта - www.safe-schools.eu.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.