Slide background
Slide background
Slide background

INSECTRISK - eMS 22

Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България

Каква е целта?

Ще бъде създаден механизъм за контрол на популацията на насекоми и ще бъде разработена стратегия за съвместно управление на риска.

Какъв е бюджетът?

1,212,474.94 евро, от които 1,030,603.69 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Асоциация на Дунавските общини "Дунав" (АДО “Дунав”)

Бенефициент 2 (Б2): Фондация “Жива Природа” Кълъраш

Кога се изпълнява?

Начална дата: 03.02.2016

Крайна дата: 02.02.2018

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе, Монтана, Силистра и Добрич в България

Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанца, Долж, Олт, Телеорман в Румъния

Как се изпълнява?                                

  • 1 съвместно институционализирано партньорство за управление на популацията на насекоми;
  • 1 предварително проучване на риска от увеличаване на популацията на насекомите;
  • 1 обща стратегия за контрол върху популацията на насекомите;
  • 2 изследвания на качеството на съвместното управление на риска;
  • 1 GIS за контрол върху популацията на насекомите;
  • 14 кръгли маси;
  • 1 конференция.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 4,770,000 души, ползващи се от действия за управление на риска, 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации

Резултати на програмата: подобряване на нивото на качество на съвместното управление на риска в целевия район от 2 (донякъде неуместно) до 3 (задоволително)

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Общата географска информационна система за контрол върху популацията на насекомите (BuGIS)е създаден и е на разположение на: www.bugis-robg.eu.

Разработени са 2 проучвания за това как се оценява качеството на съвместното управление на риска от прекомерното нарастване на популацията на насекоми в района Румъния - България.

Общата стратегия за контрол на популацията на насекоми в трансграничната зона е изготвена.

Проведени бяха 14 кръгли маси и 1 конференция с представители на различни институции и организации свързани с управлението на риска и контрола на популацията на насекоми.

В периода на устойчивост партньорите ще предприемат бъдещи дейности, за да могат постиженията им в рамките на проекта да се използват в по – голям мащаб и в полза на населението с цел повишаване качеството на съвместното управление на риска в трансграничната зона като по този начин се затвърдят и постигнатите проектни резултати.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.