Slide background
Slide background
Slide background

CBPELM (ROBG-196)

Tрансгранично партньорство за трудова заетост и трудова мобилност

Каква е целта?

Да се ​​подобриефективносттаназдравнитеуслугиисътрудничествотомежду доставчиците на здравеопазване на ниво общности от Зимница и Свищов.

Какъв е бюджетът?

451,798.14 евро, от които384,028.42 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - ИАНМСП (България)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация на местните работодатели за малки и средни предприятия (LEASME) (Румъния)

Кога?

Начална дата: 04.05.2017

Крайна дата: 03.05.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Видин в България

Долж в Румъния

Как?                                                      

  • Ремонт на съществуваща общинска сграда във Видин с цел установяване на бизнес инкубатор за подпомагане на трансграничната трудова мобилност;
  • Оборудване на бизнес инкубатора;
  • Предоставяне на семинари и обучения за получаване на информация и умения за започване на работа в чужбина или за намиране на работа в чужбина;
  • Провеждане на професионални обучения в различни области;
  • Организиране и провеждане на трудова борса за ТГС, където инвеститорите и работодателите ще представят възможности за заетост и бизнес в трансграничния регион;
  • Дейности по информиране и публичност.

Резултати (какъв е приносът към Програмата)?

                Изпълнение на програмата: 28 инициативи, които активират работната сила и мобилността в трансграничния регион;

                Резултати от програмата: повече от 76 000 души да имат достъп до общи инициативи за заетост

Статус на проекта

Проектът беше прекратен.

Изображения

Декември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.