Slide background
Slide background
Slide background

USES (ROBG–274)

Единни стандарти, подобрена координация - обща сигурност

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да осигури защита и безопасност на населението на трансграничния регион Свищов-Зимничя чрез предоставяне на бърза и адекватна реакция при аварийни ситуации, причинени от пожари и природни бедствия.

Какъв е бюджетът?

989.404,57 евро, от които 840.993,87 евро ЕФРР.

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Община Свищов (България)

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административно звено – Град Зимничя (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 28.07.2018

Крайна дата: 27.10.2020

Продължителност: 27 месеца

Къде ще се изпълнява?

Свищов,Област Велико Търново, България

Зимничя, Окръг Телеорман, Румъния

Как ще се изпълнява?

1. Съвместното партньорство ще бъде създадено посредством няколко технически срещи по проекта, целящи да разяснят и изготвят техническата документация и препоръка за:

- Наръчник за разработване на съвместен трансграничен подход за управление на извънредни ситуации, базиран на процесите и дейностите, инициарани в рамките на проекта USES;

- Проектиране и разработване на съвместен план за действия, обхващащ устойчивосттапри бедствия, смекчаване на техните последици и кампании за повишаване на осведомеността на населението в трансграничната зона относно опасностите и риска. Очакват се следните резултати – управление на опасностите и текуща спасителна служба с мерки за предотвратяване на наводнения, система за управление на риска и трансгранични спасителни служби/система; съвместната превенция и управлението на риска от бедствия като едни от основните трансгранични приоритети; засилване на споделеното управление на общите рискове на трансгранично равнище; около 40 страници;

- Наръчник за предотвратяване и предупреждение на Румънски и Български език – 3000 копия (1500 на Български и 1500 на Румънски), формат А4 брошура, с 15 вътрешни гланцирани страници;

- Насоките за съвместен трансграничен подход за справяне с извънредни ситуации и план за действие ще бъдат договорени от ВБ с помощта на външна услуга. Ръководството за предотвратяване и предизвестяване ще бъде разработено от Б2. Всичките 3 елемента ще бъдат публикувани на уебсайтовете на партньорите и ще бъдат изпратени на всички съответни организации от региона, за да може целевата група да има свободен достъп до информацията.

2. Закупуване на оборудване;

3. Дейности за информиране и публичност:

- 2 пресконференции;

- Уеб сайт;

- Информационни и промоционални материали:

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 65.000 души, които се възползват от дейности за управление на риска;

- 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации и обмяна на опит;

Резултати от програмата:повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион

Статус на проекта

Периодът за изпълнение на проекта приключи на 27.10.2020 г.

Според докладваната информация до момента всички дейности по проекта са изпълнени съгласно одобрената апликационна форма и е регистриран следният напредък:

- Организирани са 2 пресконференции - една в Зимничя на 11 декември 2018 г. и друга в Свищов на 19 февруари 2019 г.;

- Цялото оборудване за подобряване на Кризисния център в Овча могила от ВБ е доставено;

- Цялото оборудване за обучение за Центъра за обучение в Кризисния център в Овча могила от ВБ е доставено;

- Всички превозни средства и специфични машини са доставени на ВБ:

1 превозно средство/микробус (16 + 1 души) и 1 превозно средство (4 + 1 души) за превоз на доброволци и хора в беда, 1 Фургонно ремарке с пълна маса до 3500 кг с известителна уредба/сирена оранжев цвят, оборудвано с (преносим компютър, термовизионна камера, видео дрон, палатка с 4 места, надуваема палатка, моторна резачка за дърва, моторна резачка за метал, моторна резачка за клони удобна за работа с една ръка, спомагателни въжета – 30 метра и 60 метра, стоманени буксирни въжета, пневматични повдигащи възглавници, разтегателна стълба, стълба – четири звенна, сгъваема стълба, отводнителни помпи, дихателен апарат + 2 бутилки, генератор 12.5 kw, компресор за сгъстен въздух, мобилни акумулаторни осветителни тела, осветителни тела – мачтов тип, специализирани пожарникарски инструменти за разкъртване и рязане, радио станции, бинокли, мегафони, пожарогасители - P5, P6, пожарогасители - G5, G6, воден пожарогасител 9 литра, медицински комплект за първа помощ, газови маски), 1 трактор, 1 гребло за сняг, 1 мулчер (телескопично рамо за косене на трева, храсти, клони, както и за почистване на пътни банкети), 1 цистерна за вода и 1 автомобил с автовишка;

- Всички превозни средства и специфични машини са доставени на Б2:

1 автомобил с автовишка, 1 мини челен товарач, 1 превозно средство/микробус (16 + 1 души) за превоз на доброволци и хора в беда, 1 трактор, 1 багер, 1 превозно средство (4 + 1 души), 1 трактор влекач, 1 снежно острие и 1 Солеразпръсквач;

- Повечето от предвиденото оборудване за Б2- ТАЗ Град Зимничя са доставени, а именно, метални шкафчета за съблекалня, защитни костюми за пожарникари, защитни ботуши за пожарникари, шлемове с визьори, колани за пожарникари, фенерчета за пожарникари, защитни ръкавици за пожарникари, Светлоотразителни жилетки, видео и акустичен детектор и спасителни жилетки;

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.