Slide background
Slide background
Slide background
DJ-VR: HEALTH (ROBG-160) 
Координиране и подпомагане на модернизацията на

oбществено здравеопазване в Долж – Враца

Каква е целта?                                                

Да се ​​подобрикапацитетътзасътрудничествоиефективносттанаучастницитевобщественотоздравеопазваневконтекстана трансграничния регион Долж – Враца.

Какъв е в бюджетът?

1,300,322.42 евро, от които 1,105,274.05 ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално административно звено – окръг Долж (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Козлодуй (България

Бенефициент 3 (Б3): Окръжна клинична болница за спешна помощ Крайова (Румъния)

Бенефициент 4 (Б4): Областна администрация Враца (България)

Кога?

Начална дата: 21.04.2017

Крайна дата: 20.11.2019

Продължителност: 31 месеца

Къде?

Град Крайова, Окръг Долж, Румъния

Град Враца, град Козлодуй, област Враца, България

Как?

  • Организиране на 5 конференции в Долж, Козлодуй и Враца;
  • Рекламни материали (ролки, банери, билбордове, листовки, персонализирани комплекти, папки + писалки + бележници за събития по проекта, статии в пресата);
  • Анализиране на текущото състояние на здравните услуги в Долж и Враца;
  • Подобряване на достъпа на пациентите до здравни услуги при сърдечно-съдова хирургия, до предоставяне на бенефициент 3- Клинична аварийна окръжна болница Крайова с пълна операционна зала;
  • Повишаване на качеството на достъпа до безплатно обществено здравеопазване, предлагано в регион Враца от Многопрофилна болница за активно медицинско лечение "Иван Рилски" - Козлодуй;
  • Строителни и ремонтни работи по отделенията на болницата "Иван Рилски";
  • Реконструкция на стени, тавани, подове, електрически и тръбни инсталации и др., монтаж на асансьор;
  • Проучване на службите за сърдечно-съдова хирургия на трансгранично ниво в Долж и Враца;
  • Създаване на мрежи за професионалисти чрез обмен на умения и опит в кардиология, акушерство и гинекология, неврология, обща хирургия и интензивно лечение грижа;
  • Създаване на информация за трансграничната медицинска помощ в Долж и Враца.

Резултати (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 8 подкрепящи трансгранични механизми за засилване на капацитета за сътрудничество: 1 техническа работна група; 1 проучване на системите за здравеопазване и 1 проучвателен казус; 1 семинар с участници в общественото здравеопазване и 1 рамка за сътрудничество, одобрена от участниците; 1споразумение за сътрудничество от бенефициент 2 - Община Козлодуй и бенефициент 3 -Клинична аварийна окръжна болница Крайова; 1 мрежа от професионалисти в 5 медицински специалности и 1 интернет портал за информация и осведоменост на пациентите и професионалисти.

Резултати на програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в ЕС в допустимия регион.

Статус на проекта

Проектът беше финализиран на 20.11.2019. Проектът има срок от 5 месеца за представяне на окончателния доклад, който впоследствие ще бъде анализиран от органите на програмата.

Резултати:

- Две стартиращи конференции - една в Крайова и една във Враца;

- Триезиченуебсайт на проекта: www.scjuc.eu;

- 1 екипна съвместна работна група, съставена от експертите от клинична болница за спешна помощКрайова и Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“, Козлодуй;

- Проучването "Анализ на настоящото положение на здравните услуги в Долж и Враца" на румънски и български езици;

- Бенефициент 2 закупи цялото предвидено медицинско оборудване, необходимо за Многопрофилна болница за активно медицинско лечение „Иван Рилски” - Козлодуй. Също така са завършени ремонтнитедейности в Многопрофилната болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“, Козлодуй;

- Водещият бенефициент закупи цялото предвидено медицинско оборудване, необходимо за една от операционните зали на Клиниката по кардиология и сърдечно-съдова хирургия от Клиничната болница за спешна помощ в Крайова. Цялото медицинско оборудване е доставено и монтирано, ВБ и Б3 предприемат мерки за наемане на специализиран медицински персонал, за да се гарантира, че операционната зала ще започне да функционира напълно.

- 1 професионална мрежа в 5 медицински специалности (екип по кардиология; екип по акушерство и гинекология; екип по неврология; екип по обща хирургия; екип за интензивно лечение) и 5 ​​учебнипосещениявклиничната болница за спешна помощ в Крайова.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.